13-17.06.2016 Kurs podstawowy dla instalatorów systemów fotowoltaicznych

29 kwietnia 2016

W sierpniu 2015 roku firma Opa-Labor uzyskała akredytację UDT i została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń z zakresu fotowoltaiki (nr akredytacji:OZE-A/09/00042/15). Tym samym ukończenie szkolenia pozwala spełnić podstawowy warunek nałożony na instalatorów systemów fotowoltaicznych (Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE, pkt. 3).

Zakres programowy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne o następującej tematyce:

Tematyka Liczba godzin zajęć
Teoretycznych Praktycznych
ZAGADNIENIA OGÓLNE. PODSTAWY STOSOWANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 2
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 5 2
WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 1 1
ZASADY DOBORU SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 8 5
MONTAŻ I REGULACJA INSTALACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 3 8
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 1 4
Łącznie 20 20

 

Więcej