128 mln zł na finansowanie budowy 26 farm fotowoltaicznych

20 czerwca 2023
128 mln zł na finansowanie budowy 26 farm fotowoltaicznych

Projekt Solartechnik, jeden z największych deweloperów wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych w kraju, podpisał umowę na finansowanie kosztów budowy 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 43,09 MW.

PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. udziela spółce zależnej Grupy Projekt Solartechnik – Finance PV 4 Sp. z o.o. – pożyczkę w wysokości 128 mln zł. Ostateczna data spłaty to grudzień 2042 r.

Pozyskane środki firma Projekt Solartechnik przeznaczy na finansowanie lub refinansowanie kosztów budowy 26 farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Łączna moc instalacji PV to 43,09 MW.

Umowa z PFR otwiera w historii Projekt Solartechnik perspektywiczny rozdział pisany wspólnie z nowym wartościowym partnerem – mówi Łukasz Paśnik, finance manager Projekt Solartechnik.To kolejne, duże finansowanie, które jest zgodne z założeniami przyjętej w maju br. strategii biznesowej naszej firmy. Dążymy do jak największego finansowania zewnętrznego projektów – dodaje.

Jest to kolejna inwestycja umacniająca pozycję PFR w obszarze transformacji energetycznej. Tego typu transakcje są realizacją strategii PFR GreenHub mającej na celu wsparcie transformacji energetycznej w Polsce. Dzięki naszym inwestycjom tempo realizacji projektów OZE pozostaje dynamiczne pomimo turbulencji z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatniego roku – mówi  Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu PFR S.A.

Ponadto, Projekt Solartechnik w lutym br. rozpoczął również współpracę w zakresie finansowania OZE z francuską firmą zarządzającą inwestycjami Eiffel Investment Group; w 2022 r. zawarł umowę kredytową typu project finance z konsorcjum banków ING Bank Śląski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA na finansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW.

Strategia rozwoju Projekt Solartechnik na lata 2023-2027 zakłada: dywersyfikację produktową i geograficzną, szeroki pipeline projektów, powołanie własnej spółki obrotu energią, sprzedaż projektów i jednocześnie działalność w formule samodzielnego wytwórcy energii elektrycznej z własnym portfelem elektrowni (IPP). Na wstępnym etapie ekspansji zagranicznej, Grupa Projekt Solartechnik poza Polską rozwija swoją działalność na rynkach niemieckim, francuskim, rumuńskim i hiszpańskim.

W pierwszym kwartale 2023 r. wartość portfolio projektów na różnym etapie rozwoju zarządzanych przez Projekt Solartechnik wyniósł 4,1 GW. Łączna moc posiadanych warunków przyłączeniowych dla wszystkich rodzajów projektów na koniec marca br. to ok. 1,3 GW.

Źródło: Projekt Solartechnik

Fot. Projekt Solartechnik