46 MW z nowych źródeł fotowoltaicznych

3 grudnia 2018
46 MW z nowych źródeł fotowoltaicznych

W ramach aukcji URE przeprowadzonych 15 listopada br., członkowie Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej złożyli zwycięskie oferty, umożliwiające budowę i efektywną eksploatację źródeł fotowoltaicznych o łącznej mocy aż 46 MW. Co stanowi blisko 10% z wszystkich zwycięskich projektów. ZKlaster dysponuje drugim co do wielkości, obok  kontrolowanego przez Zygmunta SolorzaZespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE-PAK), kompleksem elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Razem z poprzednimi 18 MW daje to możliwość generacji 64 MW w Klastrze.

Inicjatywa klastrowa jest czymś nowym i większość polskich klastrów energii jest wciąż w fazie planowania i przygotowywania swoich projektów do realizacji. Zklaster  w ramach swojej struktury skupilł podmioty będące w posiadaniu projektów OZE już w pełni gotowych do realizacji. Potwierdzeniem tego jest zwycięstwo tych podmiotów w aukcji zorganizowanej przez URE w połowie listopada tego roku. 46 MW nowych źródeł fotowoltaicznych, skupionych na obszarze jednego powiatu, z gwarancją ceny energii, gotowych do budowy w okresie nie przekraczającym 1 roku, to coś wyjątkowego w skali całego kraju.

W ramach struktury Zklastra planowane są kolejne inwestycje z zakresu OZE. Jest to co najmniej 200 MW mocy wytwórczej.

Źródło: www.zklaster.org

Zaprenumeruj Magazyn Fotwoltaika