6,3 mln zł na odnawialne źródła energii w powiecie węgrowskim

22 października 2018
6,3 mln zł na odnawialne źródła energii w powiecie węgrowskim

Już niedługo budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych rozpoczną cztery gminy z powiatu węgrowskiego. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz wójt gminy Liw Bogusław Szymański. Z odnawialnych źródeł energii skorzystają aż 683 gospodarstwa, a także 10 budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma dotację unijną ponad 6,3 mln zł w ramach RPO WM 2014–2020.

Celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zapobieganie niedoborom energii na terenie powiatu. Będzie to możliwe poprzez np. wykorzystanie małych źródeł energii zlokalizowanych blisko odbiorcy, możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do sieci, a także wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z OZE.

Projekt obejmie wykonanie 330 instalacji fotowoltaicznych i 353 instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych gospodarstw domowych dla mieszkańców gmin: Liw, Korytnica, Miedzna i Sadowne. Wnioskodawca wyposaży również 10 budynków użyteczności publicznej w instalacje fotowoltaiczne.

Podłączenie wybudowanych instalacji do wewnętrznych instalacji w budynkach spowoduje zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Całkowita wartość projektu: 10 505 032,14 zł. Kwota dofinansowania: 6 345 513,84 zł.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowolataika