94 000 nowych miejsc pracy w branży PV do 2021 roku

15 listopada 2017
94 000 nowych miejsc pracy w branży PV do 2021 roku

Według nowego raportu firmy EY, Ernst & Young zatrudnienie w sektorze energii słonecznej w Europie ma wzrosnąć do prawie 175 000 pełnoetatowych miejsc pracy i 9,5 mld euro wartości dodanej do 2021 roku. Raport EY wskazuje również na wzmocnienie postulatu  zwiększenia ambicji Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania energii odnawialnej z 27% do 35%, co ma wygenerować ponad 120 000 nowych miejsc pracy w sektorze energii słonecznej do 2030 roku.

Dominique Ristori, dyrektor generalny ds. energii Komisji Europejskiej (DG Energy), przemawiając podczas spotkania dotyczącego publikacji wspomnianego raportu, powiedział:

Chcemy, aby energia słoneczna i czysta energia były dobrze rozwinięte w Europie. Więcej miejsc pracy w sektorze energii słonecznej i wzrost generowanej wartości dodanej to klucz do przejścia na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną. Eurodeputowany Butikofer skomentował: – Najważniejszym w najbliższym czasie będzie zniesienie środków ograniczających handel w branży solarnej, które są obecnie egzekwowane przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu  Komisji Europejskiej. Takie działanie mogłoby pozytywnie pobudzić europejski sektor energii słonecznej, w tym nowe miejsca pracy.

Natomiast eurodeputowana Marijana Petir oświadczyła: –Ten wzrost jest możliwy tylko wtedy, gdy kraje członkowskie zwiększą stopień wykorzystania energii słonecznej zgodnie z wymogami polityki do roku 2020. Przy odpowiedniej polityce wzrost ten może być jeszcze większy do roku 2030. Państwa członkowskie powinny dysponować niezbędną elastycznością, aby zwiększyć stopień wykorzystania energii odnawialnej dostępnej na ich terytorium. Dzięki takiemu podejściu państwa członkowskie mogłyby stworzyć zachęty do redukcji emisji gazów cieplarnianych i tworzenia nowych miejsc pracy w najbardziej efektywny sposób.
Według obliczeń firmy EY Hiszpania utworzy największą liczbę nowych miejsc pracy, z oczekiwanym wzrostem o 471% w okresie od 2016 do 2021 roku, a następnie Grecja (+ 403%) i Polska (+ 381%).

Christian Westermeier, prezes firmy SolarPower Europe, powiedział:

Im więcej instalacji słonecznych uruchomimy, tym więcej miejsc pracy powstanie i będziemy świadkami wzrostu gospodarczego w Europie. Musimy usunąć wszelkie bariery związane z rozwojem sektora energii słonecznej, zaczynając od wycofania środków ograniczających handel w branży solarnej, które są obecnie stosowane w zakresie  paneli i ogniw słonecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu przewidywalnego otoczenia regulacyjnego dla branży PV w Europie. Firma EY stwierdziła, że średnia cena systemu PV w Europie spadła o 23% w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2014, ale wiemy, że cena mogłaby być jeszcze niższa, gdybyśmy zakończyli utrzymywanie sztucznie wysokich stawek celnych  na produkty z sektora energii słonecznej, co wpłynęłoby na powstanie nowych miejsc pracy i na poprawę aktywności gospodarczej w krajach UE.

Fot. Fronius

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika