ADM POLAND

 

 

Działamy na rynku energii odnawialnej od 2013 roku. Doradzamy w zakresie tworzenia i rozwijania klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz budowy niezależnych systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej i ciepła. Kompleksowo wspieramy klientów w zakresie inwestycji w źródła wytwórcze OZE, źródła kogeneracyjne oraz w magazyny energii. Doradzamy w zakresie optymalnego wykorzystania wytwarzanej energii na potrzeby własne oraz modeli jej sprzedaży. Przeprowadzamy diagnozę oraz proponujemy środki zaradcze na problemy związane z nie wystarczającymi parametrami jakościowymi energii na potrzeby procesów technologicznych. Oferujemy doradztwo rynkowe dla podmiotów wchodzących na polski rynek OZE, pomagamy budować i optymalizować sieci dystrybucji. W sposób kompleksowy realizujemy działania marketingowe i PR dla podmiotów z branży OZE. Klienci firmy to podmioty komercyjne oraz publiczne.

  • Kompleksowa obsługa w zakresie tworzenia i rozwijania klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych
  • Analizy techniczne i ekonomiczno-prawne budowy niezależnych systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej i ciepła
  • Dobór technologii oraz parametrów magazynów energii
  • Doradztwo rynkowe dla podmiotów wchodzących na polski rynek OZE
  • Usługi marketingowe i PR dla podmiotów z branży OZE

 

ADM Poland

Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

www.admpoland.eu

www.klasterenergii.pl

 kontakt@admpoland.eu

tel.: +48 507 414 128 / +48 505 971 579

fax: +48 22 295 13 72