Aktywny udział prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej

11 maja 2018
Aktywny udział prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej

 W kwietniu br. rozpoczęło pracę Konsorcjum realizujące projekt zwiększający rolę prosumentów w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej. Liderem konsorcjum jest Politechnika Łódzka, a w jego skład wchodzą także: Politechnika Lubelska, PGE Dystrybucja oraz łódzkie przedsiębiorstwo Apator Elkomtech.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie możliwości aktywnego udziału prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Prosumentami można określić wszystkich odbiorców, którzy są zarówno producentami, jak i konsumentami energii elektrycznej, np. właścicieli domów zasilających je energią elektryczną, wytwarzaną przy użyciu paneli słonecznych. Termin ten staje się coraz bardziej powszechny, bowiem na całym świecie szybko rośnie liczba prosumentów.

Celem projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” jest integracja układów prosumenckich z siecią elektroenergetyczną oraz stworzenie systemu sterowania, który umożliwi operatorowi zapewnienie bezpiecznej i efektywnej pracy sieci za pomocą urządzeń zainstalowanych w instalacjach prosumenckich.

Politechniki: Łódzka i Lubelska wraz z PGE Dystrybucja S.A. oraz firmą Apator Elkomtech opracują zintegrowany i zautomatyzowany system, który będzie wykorzystywał istniejące już instalacje eksploatowane przez prosumentów oraz nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia.

– Konsorcjum kierowane przez Politechnikę Łódzką podjęło się tego ambitnego zadania, gdyż obserwujemy zjawiska, które wraz ze wzrostem liczby przydomowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej, w sposób niekorzystny wpływają na pracę sieci elektroenergetycznej oraz na jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców – mówi rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak.

– Projekt stanowi naturalną konsekwencję i rozwinięcie prowadzonej na uczelni tematyki badawczej związanej z optymalnym wykorzystaniem zasobów energii odnawialnej. Wychodzi on naprzeciw coraz powszechniejszemu instalowaniu przez drobnych odbiorców instalacji fotowoltaicznych – dodaje rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Piotr Kacejko.

Rozwiązanie proponowane w tym projekcie niesie korzyści dla każdego użytkownika. Jedną z nich jest możliwość obniżenia opłat za energię elektryczną, a także uzyskanie dodatkowych przychodów dzięki świadczeniu usług dla operatora sieci elektroenergetycznej. Szczególnie ważnym czynnikiem jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej.

– To bardzo ważny projekt dla nas, jako Operatora Sieci Dystrybucyjnej, dla którego priorytetem jest poprawa efektywności energetycznej i zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną – powiedział Wojciech Lutek, prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to 4 051 213 zł, a wartość dofinansowania – 2 907 661 zł.  Czas realizacji 2018-2021.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika