...

Analiza dostępnych dotacji unijnych i krajowych dla inwestycji w odnawialne źródła energii na 2019 r.

28 marca 2019
Analiza dostępnych dotacji unijnych i krajowych dla inwestycji w odnawialne źródła energii na 2019 r.

Firma doradczo-konsultingowa Europrojekty przygotowała analizę źródeł i możliwości finansowania inwestycji sektora odnawialnych źródeł energii w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014−2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014−2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014−2020 oraz programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2019.

Programy przeznaczone są dla podmiotów sektora publicznego (gminy, powiaty, podmioty komunalne, jednostki sektora finansów publicznych), kościołów i związków wyznaniowych, Lasów Państwowych, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w zależności od programu, rodzaju podmiotu oraz występowania pomocy publicznej (horyzontalnej lub de minimis) dla inwestycji.

Należy zwrócić uwagę, że ostateczny poziom dofinansowania dla konkretnego działania oraz podmiotu wskazany jest w dokumentacji konkursowej przy ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie.

Syntetyczną analiza wskazującą wszelkie niezbędne informacje o dostępnych działaniach, uprawnionych beneficjentach, terminach ogłoszenia naborów oraz poziomie dofinansowania w podziale na poszczególne województwa jest ukaże się w numerze 1/2019 Magazynu Fotowoltaika.

Opracowanie przygotowane jest na podstawie aktualnych harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2019 ogłoszonych przez instytucje zarządzające. Informujemy, że harmonogramy mogą ulec zmianie lub aktualizacji.

Fot. Elektrownia Fotowoltaiczna w gminie Olsztynek

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika