Analiza usterek powodujących pożary na dachach z systemami fotowoltaicznymi

8 grudnia 2021
Analiza usterek powodujących pożary na dachach z systemami fotowoltaicznymi

Grupa naukowców z trzech uniwersytetów przeprowadziła analizę drzewa błędów pożarów związanych z systemami fotowoltaicznymi (PV), skupiając się na zrozumieniu wskaźnika awaryjności komponentów elektrycznych. Wskaźnik awaryjności różnych elementów tych systemów obliczyli oni na podstawie danych uzyskanych z raportów, badań naukowych i statystyk dotyczących pożarów z kilku krajów. Wyniki wyjaśniają istotne przyczyny pożaru na poziomie komponentu i różne wzorce awarii skutkujące pożarami związanymi z PV.

W analizie jakościowej zidentyfikowanych zostało siedem głównych zdarzeń, które doprowadziły do incydentów spowodowanych przez źródło zapłonu związane z fotowoltaiką, przy czym wyładowanie elektryczne jest główną przyczyną pożarów. To odkrycie jest ściśle związane z nierozważnymi praktykami instalacyjnymi wynikającymi z zaniedbań instalatorów i ich niskiej świadomości ryzyka pożaru związanego z systemami fotowoltaicznymi.

Wyniki ilościowe pokazują, że 33% incydentów pożarów fotowoltaicznych jest spowodowanych nieznanymi lub niepowiązanymi źródłami zapłonu, co wskazuje, że należy położyć duży nacisk na złagodzenie skutków pożarów związanych z fotowoltaiką. Moduł fotowoltaiczny, izolator, falownik i złącze to główne elementy systemu fotowoltaicznego, które są wysoce odpowiedzialne za zapłon pożarów związanych z fotowoltaiką, przy czym złącze jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do 17% pożarów związanych z fotowoltaiką. Wreszcie analiza ilościowa pozwoliła na ustalenie rocznej częstości występowania pożarów na poziomie 0,0293 pożarów na MW. Wyniki umożliwiają oszacowanie liczby incydentów pożarowych związanych z zainstalowaną mocą PV, a analizy drzewa usterek wskazują, gdzie ulepszenia są najbardziej krytyczne. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz autorzy badania proponują dodanie dwóch pytań do raportów powypadkowych Państwowej Straży Pożarnej i Ratownictwa.

Cały artykuł przedstawiający nowy model służący do identyfikacji najważniejszych przyczyn pożaru na poziomie komponentów oraz różnych wzorców awarii związanych z wypadkami pożarowymi w dachowych systemach fotowoltaicznych zamieszczono w czasopiśmie „Journal of Building Engineering”. Autorzy to naukowcy z Universiti Putra Malaysia, Technical University of Denmark oraz University of Edinburgh w Wielkiej Brytanii. Do prac wykorzystano raporty ze zdarzeń (pożarów) m. innymi z Australii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Źródło: researchgate.net, ACT ESA

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika