Aukcje OZE 2021 r.- nawet 1,7 GW nowych mocy w fotowoltaice

21 sierpnia 2020
Aukcje OZE 2021 r.- nawet 1,7 GW nowych mocy w fotowoltaice

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Rozporządzenie jest jednym z głównych elementów aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, co związane jest z kształtowaniem popytu w aukcjach OZE.

Zgodnie z przyjętymi założeniami resort klimatu szacuje, iż aukcje przeprowadzone w 2021 r. przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych, w tym 1 700 MW w instalacjach fotowoltaicznych (1 000 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 700 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW), 300 MW w instalacjach wiatrowych, 100 MW w instalacjach biomasowych oraz 60 MW w instalacjach wodnych i biogazowych.

Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 53 235 000 MWh, a łączna maksymalna wartość tej energii wyniesie ponad 19,8 mld zł.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Fot:  Mariana Proença on Unsplash

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika