Bank Pocztowy wprowadza kredyty na finansowanie mikroinstalacji OZE

21 maja 2020
Bank Pocztowy wprowadza kredyty na finansowanie mikroinstalacji OZE

Bank wprowadza finansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Dodatkowo zmianie uległy warunki przyznawania premii w ramach oferty oraz ich wysokość. Bonifikatę równą 21% kosztów przedsięwzięcia będzie można otrzymać, gdy przy termomodernizacji zostaną jednocześnie zamontowane mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii np. moduły fotowoltaiczne. Spółdzielnie mieszkaniowe wzmacniające przy okazji konstrukcje budynków z wielkiej płyty mogą liczyć nawet na 50% premię.

Bank Pocztowy wprowadził zmiany do oferty Kredyt z premią BGK. Od teraz inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na: zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii,  w tym modułów fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną, w celu wzmocnienia budynku z wielkiej płyty. Zmiany są efektem nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której zapisy weszły w życie 12 kwietnia br.

W Polsce zdecydowanie rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno wśród osób indywidualnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy gmin. To efekt zmian w prawie, programów rządowych wspierających takie przedsięwzięcia, ale także wzrostu świadomości Polaków w zakresie tzw. czystej energii. Nie sposób zapomnieć także o jeszcze jednym elemencie: takie inwestycje w fotowoltaikę, termoizolację budynków czy uruchomienie małych elektrowni osiedlowych to wymierne oszczędności zarówno w zakresie produkcji energii, jak i ponoszonych wydatków. Bank Pocztowy będzie wspierał takie projekty prowadzone zarówno przez obywateli, jak i samorządy- komentuje Robert Kuraszkiewicz, prezes Banku Pocztowego.

Źródło: Bank Pocztowy

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika