Baterie wanadowe Invinity zapewniają rewolucyjne bezpieczeństwo przeciwpożarowe

12 lutego 2022
Baterie wanadowe Invinity zapewniają rewolucyjne bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo baterii, a zwłaszcza bezpieczeństwo przeciwpożarowe, staje się coraz większym problemem przy wdrażaniu baterii litowych w skali sieciowej. W porównaniu z bateriami litowymi bateria Invinity™ Vanadium Flow Battery (VFB) firmy INVINITY ENERGY SYSTEM (IES) charakteryzuje się znacznie niższym ryzykiem pożarów lub wystąpienia innych usterek elektrycznych. Została niezależnie oceniona jako zapewniająca niższy poziom ryzyka operatorom obiektów i służbom ratowniczym.

Najbardziej istotnym powodem bezpiecznego działania wanadowych akumulatorów przepływowych jest stabilność podstawowej technologii. Te same mechanizmy, które pozwalają działać produktom IES przez dziesięciolecia przy niemal zerowej degradacji wydajności, wpływają również na bezpieczeństwo. Akumulatory są nie tylko odporne chemicznie i termicznie. Oddzielenie magazynowania energii (w płynnym elektrolicie) i wytwarzania energii (w stosach ogniw akumulatorów) oznacza, że nawet po wystawieniu na działanie zewnętrznego ognia akumulatory IES są bezpieczne dla otoczenia.

W przypadku większości akumulatorów absolutnie najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć, jest zwarcie. W akumulatorze przepływowym mogą występować dwa różne rodzaje zwarcia. Pierwszy, zwarcie elektryczne, może wystąpić podobnie jak w innych akumulatorach. Drugi rodzaj zwarcia zachodzi poprzez zmieszanie dodatnich i ujemnych płynnych elektrolitów, tzn. płynów, w których faktycznie przechowywana jest energia. Każde takie mieszanie powoduje wytwarzanie ciepła, a w naszych produktach masa termiczna omawianego elektrolitu ogranicza wpływ tego zwarcia do generowania wzrostu temperatury TYLKO o około 40 °C.

Stabilność ta występuje również w przypadku zwarcia elektrycznego. Kiedy dochodzi do niego, większość elektrolitu akumulatora jest izolowana w zbiornikach magazynowych, a tylko niewielki procent znajduje się w stosie ogniw, gdzie zachodzą reakcje ładowania i rozładowania. Chociaż w naszych systemach bezpieczeństwa mamy wiele ponadnormatywnych zabezpieczeń, aby zapobiec działaniu baterii w przypadku wystąpienia awarii, nawet jeśli obejdziemy te systemy, nie ma to wpływu na bezpieczeństwo baterii. Testy zwarć elektrycznych, które zostały w przeszłości przeprowadzone, są jednymi z najbardziej szczegółowych testów, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na tego typu urządzeniach. Bateria w chwili uszkodzenia zasadniczo rozładowuje się znacznie szybciej niż w normalnych warunkach. Po usunięciu przyczyny usterki można ją naładować i ponownie używać.

Fundamentalna stabilność technologii wanadu, będącej podstawą akumulatorów przepływowych Invinity™ Vanadium Flow, zapewnia im znacznie mniejsze ryzyko pożarów i obrażeń związanych z wystąpieniem pożaru. Niezależne testy zgodnie z normą UL9540A wykazały zdecydowanie, że nie ma ryzyka niestabilności termicznej. Invinity VFB są odporne chemicznie i termicznie oraz bezpieczne nawet w przypadku wystawienia na działanie otwartego ognia zewnętrznego.

Źródło: INVINITY ENERGY SYSTEM

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika