...

Blisko 5 mld zł inwestycji w fotowoltaikę w ramach systemu aukcyjnego

9 kwietnia 2019
Blisko 5 mld zł inwestycji w fotowoltaikę w ramach systemu aukcyjnego

Łączna moc projektów fotowoltaicznych, które uzyskały finansowanie w dotychczas przeprowadzonych aukcjach OZE wynosi 870 MW. Projekty te należą do 549 podmiotów. Projekty z I aukcji z 2016 roku miały czas na realizację do końca grudnia 2018 r. (wtedy 2 lata – aktualnie okres ten został skrócony do 18 miesięcy). Wiadomo, że nie wszystkie zostały zrealizowane: z 73 projektów (68,4 MW), które wygrały tą aukcje zrealizowano w terminie 55 instalacji (52,5 MW) – można przypuszczać, że reszta nie zostanie już zrealizowana.

Ustawowy termin realizacji projektów z II aukcji z 2017 roku mija z końcem czerwca 2019 r. Do tej pory zrealizowano już 94 projekty o łącznej mocy 75 MW, co stanowi 26%. Łączna moc farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE i zostały już zrealizowane wynosi 127 MW, co stanowi 36% wszystkich farm PV realizowanych w ramach pierwszej i drugiej aukcji. Projekty z trzeciej aukcji z listopada 2018 roku są przygotowywane do realizacji, mają czas do maja 2020r.

Najwięcej inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne w ramach systemu aukcyjnego może powstać w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i łódzkim. Dotychczas najwięcej elektrowni PV w ramach aukcji z 2016 i 2017 r. powstało już w woj. łódzkim i warmińsko-mazurskim. Dane statystyczne dotyczące aukcji OZE opracowano na podstawie danych URE.

Dotychczas wyzwaniem dla inwestorów były kwestie związane z finansowaniem inwestycji PV. Obecnie banki znacznie pozytywniej przyglądają się nowym projektom fotowoltaicznym, które ich zdaniem aktualnie niosą mniejsze ryzyko niż dwa lata temu, ze względu na dopracowanie przepisów udzielania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym i łączenia pomocy inwestycyjnej.

IEO, przygotowując tegoroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce’2019” zebrał już znaczącą liczbę ankiet od inwestorów i dostawców technologii PV. Ankiety potwierdzają spadające koszty budowy elektrowni PV o wielkości ok. 1 MW. Jeszcze trzy lata temu inwestor za zbudowanie farmy o mocy ok. 1 MW płacił ponad 4 miliony zł, a w 2019 r. ceny wynoszą średnio ok. 3 miliony zł, a czasem nawet poniżej 3 milionów zł. Biorąc pod uwagę realne zamierzenia inwestorów fotowoltaicznych związane z udziałem w systemie aukcyjnym oraz plany dotyczące tegorocznej aukcji, efektem całego systemu aukcyjnego (trzech aukcji już przeprowadzonych oraz planowanej na ten rok aukcji) może być blisko 5 mld zł inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne.

Zdecydowana większość farm fotowoltaicznych powstanie przed końcem 2020 roku. Inwestorzy zwracają jednak uwagę na skalę wyzwania, którego sprawna realizacja może przyczynić się do spełnienia przez Polskę celów OZE na 2020 roku. Szybka budowa farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym wymagać będzie usprawnienia procesów administracyjnych (decyzję, pozwolenia) i biznesowych w całym łańcuchu dostaw.

Więcej na www.ieo.pl