BOŚ: Wśród proekologicznych inwestycji w Wielkopolsce najpopularniejsze są przydomowe mikroźródła OZE

7 listopada 2017
BOŚ: Wśród proekologicznych inwestycji w Wielkopolsce najpopularniejsze są przydomowe mikroźródła OZE

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, to najczęstsze proekologiczne przedsięwzięcia współfinansowane przez Bank Ochrony Środowiska na terenie Wielkopolski w 2016 r. i w I połowie 2017 r. Klienci indywidualni coraz częściej inwestują także w rekuperację (czyli wentylację z odzyskiem ciepła).

Łączna wartość kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ klientom na terenie woj. wielkopolskiego w całym 2016 r. i w I połowie 2017 r. sięgnęła blisko 50 mln zł. Dwie trzecie projektów inwestycyjnych dotyczyło obszaru tzw. małego OZE (w tym: fotowoltaika, pompy ciepła). W zakupie przyjaznych środowisku urządzeń w istotnym zakresie pomagają preferencyjne warunki kredytowania.

Środki na proekologiczne przedsięwzięcia pochodziły zarówno z funduszy krajowych, w tym z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak i z budżetu bankowego. Atrakcyjność kredytów BOŚ udzielanych we współpracy z WFOŚiGW wynika z dopłat Funduszu do odsetek (dla przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych) i dopłat do kapitału (dla klientów indywidualnych), natomiast ofertę kredytów ze środków Banku wyróżnia szereg innych atutów – np. relatywnie długi okres finansowania – mówi Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika