BOVIET SOLAR

 

Założona w 2013 r. w Wietnamie fi rma Boviet Solar jest częścią Boway Alloy, globalnej fi rmy zajmującej się technologią słoneczną ze statusem Tier 1, specjalizującą się w produkcji monokrystalicznych ogniw PERC, mono- i bifacialnych modułów fotowoltaicznych, a także w opracowywaniu projektów PV. Firma współpracuje z IPPs, EPCs, deweloperami projektów, instalatorami i wykonawcami fotowoltaiki. Dostarcza najwyższej jakości moduły fotowoltaiczne do projektów PV na skalę użytkową, do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych. Dzięki udokumentowanym sukcesom we współpracy z wieloma wiodącymi graczami w branży fotowoltaicznej, Boviet Solar utrzymuje swoją czołową pozycję jako producent i dostawca modułów fotowoltaicznych klasyfi kowaną przez BloombergNEF Tier 1 od 2017 r. Firma oferuje stabilność fi nansową, wiedzę technologiczną, doskonałość produkcji i przejrzystość łańcucha dostaw. Moduły fotowoltaiczne fi rmy Boviet Solar znane są z wysokiej jakości wykonania, osiągania wysokiej wydajności oraz mocy. Od 2019 r. oceniane są jako najlepsze produkty w rankingu niezawodności modułów PVEL/DNV-GL. Siedziba główna Boviet Solar w USA znajduje się w San Jose w Kalifornii, a jej globalna siedziba znajduje się w Wietnamie.

 

 www.bovietsolar.com