Centrum Badawcze firmy DEHN z akredytacją Niemieckiego Centrum Akredytacji (DAkkS)

13 marca 2018
Centrum Badawcze firmy DEHN z akredytacją Niemieckiego Centrum Akredytacji (DAkkS)

W listopadzie 2017 r. Centrum Badawcze firmy DEHN otrzymało od Niemieckiego Centrum Certyfikacji (DAkkS) świadectwo certyfikacji (numer rejestru D-PL-20356-01-00). Potwierdza ono, że ośrodek spełnia wymagania techniczne i dysponuje wysokimi kompetencjami fachowymi, co pozwala na przeprowadzanie badań zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025 oraz na wystawianie raportów z badań opatrzonych symbolem akredytacji. W Centrum Badawczym mogą być przeprowadzane zarówno badania pojedynczych komponentów urządzeń piorunochronnych i urządzeń ochrony przepięciowej, jak również całych systemów.

Centrum zajmuje powierzchnię ponad 800 m2 i składa się z pięciu laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia i technologie. W nowoskonstruowanej instalacji badawczej można wygenerować bardzo wysokie prądy piorunowe o wartości szczytowej do 400 kA w znormalizowanej formie falowej 10/350 μs. Instalacja testowa o tak wysokiej sprawności pozwala na badanie instalacji i systemów wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Akredytacja obejmuje łącznie osiem norm w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej:

  • IEC / EN 61643-11: Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia,
  • IEC / EN 61643-12 / DIN CLC/TS 61643-12 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Zasady zastosowania,
  • IEC / EN 61643-21: Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych,
  • EN 50539-11: Urządzenia do ograniczania przepięć w instalacjach fotowoltaicznych,
  • IEC / EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne,
  • IEC / EN 62561-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych,
  • IEC / EN 62561-3: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG),
  • IEC / EN 61400-24: Turbozespoły wiatrowe – Część 24: Ochrona odgromowa.

Fot. Laboratorium badawcze DEHN akredytowane przez DAkkS