CNBOP-PIB rozpoczęło cykl konferencji poświęconych bezpieczeństwu pożarowemu

30 października 2023
CNBOP-PIB rozpoczęło cykl konferencji poświęconych bezpieczeństwu pożarowemu

I Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu inicjuje cykl wydarzeń organizowanych przez CNBOP-PIB wraz z partnerami naukowymi i technologicznymi poświęconych tej tematyce, które odbędą się w najbliższym czasie.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów ma być cyklicznym miejscem prezentacji i upowszechniania wyników badań, aktualnej wiedzy, przeglądu wiedzy i rozwiązań. Służyć ma wymianie poglądów i doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym w zakresie intensywnie rozwijających się technologii, takich jak  instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pojazdy elektryczne razem z punktami i stacjami ich ładowania oraz liczne inne, określane jako rozwiązania inteligentnego domu.

I Międzynarodowa Konferencja naukowa, w tym cyklu wspólnych przedsięwzięć, w pierwszej sesji poświęcona była perspektywom i zagrożeniom zastosowań nowych technologii m.in. tj. źródeł energii i urządzeń do ich magazynowania, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ale także innych dedykowanych rozwiązań stosowanych dziś w ramach idei inteligentnego domu a być może w najbliższej przyszłości również w ochronie przeciwpożarowej. W sesji tej wygłoszono referaty wprowadzające uczestników w tą tematykę a następnie odbyła się moderowana dyskusja naszych gości/ekspertów i uczestników.

Sesja 2 poświęcona była wynikom współpracy CNBOP-PIB z partnerami tj.  Prezentacji nowych stanowisk badawczych, dydaktycznych i szkoleniowych dedykowanych badaniom i ochronie rozwiązaniom PV, ładowania pojazdów i magazynowania energii. W tej sesji miały miejsce wystąpienia personelu CNBOP-PIB i naszych partnerów, z którymi wspólnie zbudowaliśmy te stanowiska. Co ważne ten realizowany projekt – stanowisk badawczych, dydaktycznych i szkoleniowych w CNBOP-PIB dedykowanych ochronie przeciwpożarowej nowych rozwiązań jest projektem otwartym, który jest dedykowany rozpoznawaniu zagrożeń i wskazywaniu optymalnych środków ochrony w odniesieniu do wskazanych nowych technologii i rozwiązań dziś i w przyszłości.

Sesja 3 poświęcona była natomiast tematyce prowadzenia działań ratowniczych, potrzebom jej dostosowywania w kontekście nowych zagrożeń i nowoczesnych technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych a w szczególności  wyposażenia straży pożarnej. W tej sesji podobnie jak w pierwszej wygłoszono wprowadzające referaty uczestników w tematykę a następnie odbyła się moderowana dyskusja naszych gości/ekspertów i uczestników konferencji.

Przedstawione prezentacje, dyskutowane tezy i sformułowane wnioski upoważniają do stwierdzenia, iż cel konferencji został zrealizowany. Raport z I międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu – zawierający główne tezy i wnioski z konferencji a także materiały konferencyjne – dostępne są przez stronę Instytutu.

Zainicjowany cykl konferencji CNBOP-PIB i partnerów dotyczący aktualnych problemów i wyzwań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nowych rozwiązań i technologii będzie kontynuowany, a tematem, który wskazano jako wymagający niezwłocznego podjęcia podczas kolejnej konferencji jest ochrona przeciwpożarowa magazynów energii. Już dziś zapraszamy na kolejne konferencje poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu nowych technologii i rozwiązań.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina