Corab planuje przejęcie firmy wykonawczej z branży fotowoltaicznej

26 sierpnia 2022
Corab planuje przejęcie firmy wykonawczej z branży fotowoltaicznej

24. sierpnia br. wpłynął do UOKiK wniosek firmy Corab dotyczący przejęcia firmy MGM Projekt.

Celem planowanej koncentracji jest zapewnienie spółce MGM Projekt Sp. z o.o. rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie kapitału umożliwienie długoterminowego wzrostu wartości spółki, a ponadto stworzenie łańcucha wartości w fotowoltaice w celu jej dalszego rozwoju.

Podstawowym celem działalności Corab S.A. jest produkcja i sprzedaż systemów fotowoltaicznych.

Z kolei głównym przedmiotem działalności spółki MGM projekt Sp. z o.o. jest projektowanie, budowa i serwis farm fotowoltaicznych oraz działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Sprawa jest w toku.

Źródło: UOKiK

Fot. Corab