Cykl bezpłatnych szkoleń

26 września 2018
Cykl bezpłatnych szkoleń

DEHN POLSKA Sp. z o.o. organizuje nowy cykl bezpłatnych szkoleń, które odbędą się w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Wołoskiej 16.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

 1. Piorunowe połączenia wyrównawcze – SPD typu 1
 • Wymagania dotyczące piorunowych połączeń wyrównawczych wg PN-EN 62305.
 • Wymagania norm serii PN HD 60364 dotyczące doboru i montażu SPD.
 • Kombinowane SPD typu 1 w ofercie firmy DEHN – przegląd oferty.
 • Dobezpieczanie SDP – wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń nadprądowych.
 • Przykłady zastosowań SPD typu 1 do realizacji piorunowych połączeń wyrównawczych (DEHNventil, DEHNbloc, DEHNshield).
 1. Separowane urządzenie piorunochronne – ochrona nadbudówek dachowych
 • Zapisy normy PN-EN 62305-3 w zakresie rodzajów LPS.
 • Zasady obliczanie odstępów separujących – metoda uproszczona, metoda dokładna.
 • Wykorzystanie modułu DEHN Distance Tool do określania odstępów separujących.
 • Rozmieszczenie i wymiarowanie zwodów pionowych – wykorzystanie modułu DEHN Air-Termination Tool.
 • Przykłady wykonania separowanego LPS z wykorzystaniem systemu DEHNiso-Combi oraz przewodów HVI.
 1. Analiza ryzyka w ochronie odgromowej
 • Wybór klasy ochrony odgromowej w oparciu o zapisy PN-EN 62305.
 • Analiza ryzyka – omówienie zapisów PN EN 62305-2:2009
 • Zmiany wprowadzone przez nową edycję normy PN EN 62305-2:2012.
 • Prezentacja możliwości wykorzystania programu DEHNsupport do analizy ryzyka.
 1. Ochrona odgromowa i przepięciowa mikroinstalacji PV
 • Zagrożenia mikroinstalacji PV: wyładowania piorunowe, przepięcia łączeniowe, przepięcia o częstotliwości sieciowej, zagrożenie pożarowe.
 • Normy i przepisy dotyczące ochrony instalacji PV: strefowa koncepcja ochrony, normy dotyczące ochrony odgromowej serii PN-EN 62305, normy instalacyjne serii 60364, wymagania ubezpieczycieli, zalecenia i wymagania w innych krajach..
 • Ochrona odgromowa w instalacjach PV: analiza ryzyka – wybór klasy LPS, ochrona przed trafieniem bezpośrednim – zwody pionowe, piorunowe połączenia wyrównawcze, przewody odprowadzające – odstęp izolacyjny, uziomy.
 • Ochrona przed przepięciami: strona AC, strona DC, linie przesyłu sygnałów.
 1. Projektowanie i wykonywanie ochrony odgromowej obiektów budowlanych
 • PN-EN 62305-3 – omówienie ogólnych zasad wykonywania urządzeń piorunochronnych.
 • Wymagania normy PN-EN 62561 dotyczące materiałów oraz jakości  stosowanych elementów stosowanych do budowy LPS (testy laboratoryjne).
 • Wykonywanie LPS – rozwiązania zawarte w katalogu EB firmy DEHN: oferta uchwytów na dachy różnego rodzaju, oferta uchwytów na ściany, uziomy pionowe i zaciski do uziomów.
 • Zasady kontroli LPS – zapisy PN-EN 62305-3.
 • Najczęstsze błędy projektowe i montażowe związane z wykonywaniem LPS.
 1. Wielostopniowa ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych nn
 • Strefowa koncepcja ochrony wg zapisów normy PN-EN 62305.
 • Wymagania norm serii PN-HD 60364 dotyczące stosowania SPD w instalacjach elektrycznych nn.
 • Koordynacja energetyczna poszczególnych stopni ochrony (technologia iskiernikowa – współpraca z warystorem).
 • Ochrona urządzeń elektronicznych w budynkach mieszkalnych i biurowych: kryteria doboru i montażu kolejnych stopni SPD, zastosowanie SPD typu 2 i 3.
 1. Zasady ochrony odgromowej i przepięciowej farm fotowoltaicznych
 • Zagrożenia dla instalacji PV spowodowane przez: wyładowania piorunowe, przepięcia łączeniowe, zagrożenie pożarowe.
 • Ochrona paneli PV przed trafieniem bezpośrednim: maszty odgromowe i zwody separowane, wykorzystanie elementów naturalnych.
 • Dobór ograniczników do ochrony obwodów AC i DC, połączenia wyrównawcze.
 • Ochrona przepięciowa obwodów przesyłu sygnałów: zasady doboru ograniczników przepięć do torów sygnałowych, system Life Check – zdalna kontrola stanu SPD.

 

TERMINARZ SZKOLEŃ:

Nazwa szkolenia Terminy
Piorunowe połączenia wyrównawcze – SPD typu 1 09.10.2018, 28.11.2018, 05.02.2019, 20.03.2019, 21.05.2019
Separowane urządzenie piorunochronne –
ochrona nadbudówek dachowych
10.10.2018, 11.12.2018, 06.02.2019, 02.04.2019
Analiza ryzyka w ochronie odgromowej 29.10.2018, 12.12.2018, 19.02.2019, 03.04.2019, 04.06.2019
Ochrona odgromowa i przepięciowa mikroinstalacji PV 30.10.2018, 08.01.2019, 20.02.2019, 16.04.2019, 05.06.2019
Projektowanie i wykonywanie ochrony odgromowej obiektów budowlanych 13.11.2018, 09.01.2019, 05.03.2019, 17.04.2019, 22.05.2019
Wielostopniowa ochrona przepięciowa
w instalacjach elektrycznych nn
14.11.2018, 22.01.2018, 06.03.2019, 07.05.2019
Zasady ochrony odgromowej i przepięciowej farm PV 27.11.2018, 23.01.2018, 19.03.2019, 08.05.2019

Zapisy są prowadzone wyłącznie poprzez naszą stronę internetową pod adresem: https://www.dehn.pl/szkolenia/terminarz.php