...

Czyszczenie modułów fotowoltaicznych

25 kwietnia 2019
Czyszczenie modułów fotowoltaicznych

Jednym z czynników, o którym dość rzadko się mówi, wpływającym na poziom uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, jest czystość modułów.  Mycie modułów powinno się odbywać przy zapewnieniu bezpieczeństwa i jednoczesnym przestrzeganiu zasad podawanych w instrukcji obsługi producenta paneli.

Moduły w generatorach fotowoltaicznych w przeciwieństwie do szkleń elewacyjnych pracują pod odpowiednim kątem roboczym. Jest to dodatkowy czynnik powodujący szybsze osadzanie się różnego rodzaju zanieczyszczeń i osadów. W długich okresach bezdeszczowych, w zależności od warunków środowiskowych, nagromadzone zabrudzenia o dużej intensywności (np. warstwy kurzu i pyłków w okresie pylenia) wpływają na osłabienie reakcji fotokatalitycznych. W takich przypadkach nawet intensywny deszcz nie jest w stanie usunąć 100% zanieczyszczeń. Zmniejszenie przezierności szyby to mniejsza ilość światła docierającego do ogniw w module i zarazem mniejsze natężenie prądu płynącego z generatora fotowoltaicznego do falownika. Jeżeli zabrudzenia pokrywają moduł w miarę równomiernie, to konsekwencją powyższego jest zmniejszenie ilości energii elektrycznej produkowanej przez instalację. Jeżeli zabrudzenia występują silnie nierównomiernie, np. przyramkowo w dolnej części modułów, to w zależności od ich ustawienia w generatorze (pionowo, poziomo), oprócz znacznego spadku wydajności instalacji zwiększa się ryzyko ich uszkodzenia.
Z kolei zabrudzenia silnie przylegające do szyby, takie jak odchody ptaków, oprócz spadku wydajności instalacji, nieusuwane w dłuższym okresie mogą powodować uszkodzenia powłok funkcjonalnych, powstawanie gorących punktów, a w konsekwencji także stać się przyczyną uszkodzenia modułu.

Więcej w numerze 1/2019 Magazynu Fotowoltaika.

Zaprenumeruj