DNB i EBI sfinansują budowę instalacji fotowoltaicznych w Polsce o mocy 65,6 MW

27 maja 2020
DNB i EBI sfinansują budowę instalacji fotowoltaicznych w Polsce o mocy 65,6 MW

DNB Bank Polska, razem z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wesprze fundusz Energy and Infrastructure SME Fund kredytem w łącznej wysokości 164 mln zł. Oznacza to, że każda z tych instytucji zapewni połowę całej kwoty, czyli po 82 mln zł.

To pierwsze finansowanie projektu fotowoltaicznego w Polsce z udziałem DNB Bank Polska i od razu dotyczy największego dotychczas przedsięwzięcia tego typu na rynku.Budowa 66 niezależnych elektrowni PV, które łącznie osiągną moc 65,6 MW, podkreśla poważne zaangażowanie banku DNB i chęć wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Instalacja będzie zlokalizowana w północnej Polsce, na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

DNB Bank Polska uczestniczy w jednej z pierwszych w Polsce transakcji finansowania budowy elektrowni fotowoltaicznych posiadających piętnastoletnie wsparcie w ramach systemu aukcji OZE. Projekt rozwoju PV jest pierwszą w Polsce inwestycją funduszu Energy and Infrastructure SME Fund zarządzanego przez litewską grupę inwestycyjną Lords LB Asset Management. DNB Bank Polska w równych częściach współfinansuje ten projekt z EBI oraz dodatkowo udzielił bilateralnie kredytu na obsługę VAT podczas fazy konstrukcyjnej , jednocześnie biorąc na siebie funkcję banku rozliczeniowego, agenta kredytowego i agenta zabezpieczeń w transakcji.

Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców sektora energii odnawialnej w Polsce, DNB Bank Polska jest w stanie wykorzystać swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce – mówi Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Bank Polska.

Instalacja będzie zlokalizowana w północnej Polsce, na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W jej skład wejdzie 66 niewielkich elektrowni fotowoltaicznych, każda o średniej mocy nominalnej około 1 MW, osiągających łącznie moc 65,6 MW. Farmy są zgrupowane w ośmiu spółkach uczestniczących w projekcie, z których każda składa się z jednej lub więcej pojedynczych elektrowni. Instalacja będzie dostarczać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu 19.000 gospodarstw domowych i pozwoli zredukować emisję CO2 o 47.000 ton rocznie, potwierdzając tym samym zaangażowanie DNB w poprawę jakości życia w Polsce. Zgodnie z harmonogramem, budowa wszystkich farm zostanie zakończona najpóźniej w trzecim kwartale 2020 roku.

Projekt ma gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który jest finansowym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera), przygotowanego wspólnie przez Komisję Europejską i EBI. Inwestycja będzie zarządzana przez Energy Solar Projekty sp. z o.o. – spółkę zależną funduszu Energy and Infrastructure SME Fund powiązanego z litewską spółką inwestycyjną Lords LB Asset Management.

Lords LB Asset Management docenia finansowanie zapewnione przez DNB Bank Polska i Europejski Bank Inwestycyjny. Kredyt ten pozwoli funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund rozwijać działalność niezależnego dostawcy usług energetycznych w Polsce, kładącego większy nacisk na inteligentne systemy zarządzania energią i rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a jednocześnie pozwalają oszczędzać na rachunkach za energię. Poprzez ten projekt chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i wnieść znaczący wkład w przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego – powiedział Domas Kacinskas, Członek Zarządu Lords LB Asset Management, Manager Energy and Infrastructure SME Fund.

Łączna oczekiwana ilość energii elektrycznej wszystkich farm wchodzących w  skład tego projektu wyniesie w pierwszym roku około 68 000 MWh. Szacuje się, że łączna moc zainstalowana wszystkich elektrowni słonecznych w Polsce na dzień 1 maja 2020 roku osiągnęła około 1,83 GW.

 

DNB Bank Polska
DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku. Właścicielem Banku jest Grupa DNB – największa norweska grupa finansowa, legitymująca się wysokimi długoterminowymi ratingami (AA- wg Standard&Poor’s oraz Aa2 wg Moody’s). Grupa prowadzi swoją działalność w 19 krajach. DNB posiada oddziały w najważniejszych centrach finansowych świata m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze, a jego akcje notowane są na giełdzie w Oslo. DNB Bank Polska S.A. to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, takich jak: energetyka, w tym odnawialne źródła energii, handel hurtowy i detaliczny, komunikacja i technologie, motoryzacja, opakowania, produkcja żywności, usługi.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika