Dotacja na OZE i efektywność energetyczną na Mazowszu

20 lipca 2017
Dotacja na OZE i efektywność energetyczną na Mazowszu

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 10,6 mln zł na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 dla okolic Warszawy.

Prawie 6 mln zł trafi do gminy Nadarzyn na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Gmina Mszczonów ponad 2,8 mln zł z funduszy zainwestuje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Na ten sam cel Zielonka przeznaczy ze środków unijnych blisko 1,2 mln zł, gmina Pokrzywnica ponad 400 tys. zł, a do gminy Kołbiel trafi ponad 280 tys. zł wsparcia.

W gminie Nadarzyn, dzięki środkom unijnym, do końca roku w indywidualnych budynkach mieszkalnych zamontowane zostaną: powietrzne pompy ciepła, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Każda z tych inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, zakup i dostawę urządzeń oraz montaż instalacji.

Na II połowę 2018 r. zaplanowano termomodernizację trzech budynków w gminie Mszczonów: Szkoły Podstawowej w Piekarach oraz Zespołu Szkół Publicznych i filii Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie. Każde wzbogaci się o nowy system grzewczy, ocieplenie ścian zewnętrznych, okna i oświetlenie oraz panele fotowoltaiczne.

W gminie Kołbiel dopłatę dostanie Szkoła Podstawowa w Rudzienku. Zaplanowane prace: wymiana ocieplenia, montaż paneli fotowoltaicznych.

Z kolei do subregionu siedleckiego trafi 13 mln zł unijnego wsparcia.

Gmina Łochów w odnawialne źródła energii do końca 2018 r. zainwestuje ponad 9,8 mln zł z funduszy unijnych. W planach jest zakup i zamontowanie instalacji OZE, tj. instalacji solarnych w 555 budynkach mieszkalnych oraz budynku wspólnoty mieszkaniowej. Poza tym projekt zakłada zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w 218 budynkach mieszkalnych oraz kotłów na biomasę w 126.

Już w II połowie 2018 r. na terenie gminy Pilawa zwiększy się efektywność energetyczna czterech budynków użyteczności publicznej. Realizowany projekt obejmie budynki: Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce, Szkoły Podstawowej w Gocławiu, Szkoły Podstawowej w Trąbkach, a także w Gimnazjum w Trąbkach. W każdym z nich beneficjent wykonana ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymieni stolarkę okienną i drzwiową, zamontuje nowe źródła ciepła wraz z instalacją grzewczą, a oświetlenie zamieni na energooszczędne. Poza tym w ramach zadania uda się zainstalować instalacje odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby centralnego ogrzewania i energii elektrycznej. Gmina Pilawa na projekt zyska ponad 3 mln zł dofinansowania.

Do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Mokobodach trafi ponad 150 tys. zł wsparcia ze środków unijnych na wykonanie termomodernizacji budynku dzwonnicy przy zabytkowym kościele. W tzw. Domu Spotkań „Dzwonnica” zaplanowano prace inwestycyjne, tj.: ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, stropów (nad piwnicą, parterem i piętrem), wymianę drzwi zewnętrznych i okien, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne. Poza tym w ramach zadania parafia wymieni rury centralnego ogrzewania i grzejniki, a na dachu dzwonnicy zamontuje zestawy fotowoltaiczne.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika