...

Dotacje na „zieloną energię” na Podlasiu

27 grudnia 2018

Ilustracja do artykułu Bco umowa rpo 21.12.JPG

W czwartek i piątek, 20 i 21 grudnia, zostało podpisanych 18 umów na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ich wartość to 17 mln zł, a dofinansowanie wynosi 12,5 mln zł. 6 umów dotyczyło „zielonej energii”.

Szczegóły umów dot. OZE:

  1. CDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Wymiana  źródeł ciepła – dostawa i montaż kotła opalanego biomasą oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW w CDM Spółka z o. o. w Suwałkach

Wartość projektu: 841,2 tys. zł

Dofinansowanie: 437,2 tys. zł

Firma wybuduje instalację fotowoltaiczną o mocy 39,15 kWp na dachu budynku technicznego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzi modernizację dotychczasowego źródła ciepła (kocioł na biomasę) na potrzeby firmy.

  1. PH ALEX Tadeusz Ożarowski

Tytuł projektu: Montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 33 kW na budynkach przedsiębiorstwa PH ALEX Tadeusz Ożarowski w Kleosinie

Wartość projektu: 535,8 tys. zł

Dofinansowanie: 326,7 tys. zł

Projekt zakłada montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 33 kW każda, podłączonych do dwóch różnych przyłączy elektroenergetycznych. Instalacje będą wytwarzać energię na własne potrzeby firmy.

  1. Gmina Płaska

Tytuł projektu: Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych

Wartość projektu: 397,4 tys. zł

Dofinansowanie: 312 tys. zł

Gmina zainstaluje panele i kolektory fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych. Kolektory będą wykorzystywane do podgrzania wody (energia cieplna), zaś panele fotowoltaiczne – do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

  1. Powiat Sokólski

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego

Wartość projektu: 557,3 tys. zł

Dofinansowanie: 188 tys. zł

Celem jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynku Zespołu Szkół w Sokółce oraz budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce o mocy nieprzekraczającej 40kW każdy. Poza tym powiat zakłada modernizację instalacji odgromowej w obu budynkach oraz oświetlenia w Zespole Szkół.

  1. Hańcza S.C. Stanisław Nowak, Jan Felicjan Nowak

Tytuł projektu: Montaż instalacji pomp ciepła powietrze/woda 20 kW zasilającej instalację CO i CWU (2x1000l) i instalacja zesp. paneli fotowoltaicznych do wspom. zasilania pomp ciepła w energię elektryczną o mocy do 40 kW (39,6 kW) w przedsiębiorstwie Hańcza S.C. S. Nowak, J.F. Nowak

Wartość projektu: 885,5 tys. zł

Dofinansowanie: 540 tys. zł

Projekt zakłada budowę hybrydowej centrali grzewczej z pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych (do wspomagania pomp), która to wyprodukuje energię elektryczną i cieplną. Centrala podgrzeje wodę użytkową i wodę grzewczą do centralnego ogrzewania. Nadmiar energii zostanie wykorzystany na potrzeby własne, tj. oświetlenie, bieżące zużycie energii.

  1. TOP DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w firmie TOP DRUK

Wartość projektu: 252 tys. zł

Dofinansowanie: 133,1 tys. zł

Dotacja zostanie przeznaczona na komplet ogniw fotowoltaicznych o mocy 40 kW (42kWp) wraz z niezbędnym wyposażeniem, zamontowany na budynku firmy. Wyprodukowana energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne, co spowoduje spadek kosztów za energię elektryczną.

 

Źródło: www.wrotapodlasia.pl