Duże zainteresowanie programem „Mój prąd”

14 września 2019
Duże zainteresowanie programem „Mój prąd”

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” ruszył 30 sierpnia br., a już po niecałych dwóch tygodniach kwota dofinansowania, wynikająca z wniosków przekazanych do akceptacji Ministra Energii, przekroczyła 1 milion złotych.

Dotychczas dotacje trafiły na konta 78 beneficjentów w łącznej wysokości 390 tys. zł. Moc wspartych instalacji pozwoli na wygenerowanie ok. 458,95 MWh zielonej energii.

Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno beneficjentów, jak i branży instalatorów fotowoltaiki. Przy utrzymaniu aktualnej dynamiki realizacji można się spodziewać, że już na początku października br. wspartych zostanie nawet 10 tys. instalacji, a łączna kwota dotacji może wynieść 50 mln zł.

Zarenumeruj Magazyn Fotowoltaika