Dwustronny moduł polikrystaliczny

8 października 2018
Dwustronny moduł polikrystaliczny

Firma Canadian Solar Inc., jedna z największych na świecie firm produkujących panele fotowoltaiczne, zaprezentowała autorskie rozwiązanie P4 oparte na technologii BiHiKu. W jednym nowym module słonecznym o mocy 400 W zostały połączone trzy wiodące w branży technologie fotowoltaiczne: zastosowano czarny krzem, dwustronne ogniwa PV (ang. bifacial) oraz technologię poliPERC. Połączenie powyższych rozwiązań umożliwia spółce Canadian Solar produkcję modułu BiHiKu, modułu HiKu o łącznej sprawności do 75 proc.

Ten nowy polikrystaliczny moduł słoneczny może wygenerować 400 W lub więcej mocy ze swojej przedniej strony, a także do 30 proc. dodatkowej mocy z tylnej strony, znacznie zwiększając wydajność systemu i zmniejszając uśredniony koszt energii elektrycznej (ang. Levelized Cost of Electricity – LCOE). Spółka uważa, że BiHiKu to pierwszy polikrystaliczny moduł dwustronny o nominalnej mocy przedniej strony przekraczającej 400 W.

Moduł BiHiKu doskonale nadaje się do dużych instalacji słonecznych na skalę komercyjną lub przemysłową, szczególnie tam, gdzie występuje wysoki stopień odbicia promieni słonecznych od powierzchni terenu lub powierzchnia pod modułem wywołuje wysokie albedo, zapewniając w ten sposób wysoką wydajność tylnej stronie urządzenia. Produkt będzie dostępny w 2019 r./, a zamówienia przedprodukcyjne są obecnie akceptowane.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika