...

Dynamika wzrostu mocy instalacji fotowoltaicznych w Polsce

29 stycznia 2019
Dynamika wzrostu mocy instalacji fotowoltaicznych w Polsce

Według raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE) za 2018 r., fotowoltaika odnotowała największy wzrost mocy zainstalowanej w porównaniu do roku 2017 ze wszystkich instalacji źródeł odnawialnych w Polsce. Moc zainstalowana wyniosła 146,995 MW i wzrosła o 43,099 MW r/r.

Dane przedstawione przez URE obejmują instalacje, które uzyskały: koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rejestr wytwórców energii w małej instalacji),wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rejestr wytwórców biogazu rolniczego), oraz mikroinstalacje wnioskujące o wydanie świadectw pochodzenia. URE zaznacza, że zmiany mocy zainstalowanych w roku 2017 i 2018 mogą wynikać z aktualizacji decyzji koncesyjnych, dokonywanych na podstawie Informacji PURE nr 44/2016 oraz nr 60/2017, dotyczących rozumienia pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej.

Poniżej dane przedstawione przez URE dotyczące wszystkich instalacji OZE w Polsce, stan na 31.12.2018 r.

Więcej w numerze 1/2019 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj.

Fot. Wrocławska Elektrownia Słoneczna