„Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze”

5 grudnia 2017
„Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma zaprasza w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, na konferencję:

„Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze”

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie Projektu Doradztwa Energetycznego oraz przedstawienie informacji o aktualnych źródłach finansowania przedsięwzięć z obszaru gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej  i OZE.

Konferencja skierowana jest głównie do przedsiębiorstw, PEC oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie województwa mazowieckiego.

Konferencje pn. „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze” to cykl spotkań, których tematyka obejmuje najbardziej istotne zagadnienia związane z efektywnością energetyczną  i OZE.

Już dziś Konferencje funkcjonują, jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie nowych technologii i innowacji. Nasze cykliczne wydarzenia gromadzą szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: przedstawicieli samorządów, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w Skaryszewie, k. Radomia.

Lokalizacja: Hotel Leśny Dwór, ul. Słowackiego 84,

26-640 Skaryszew

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poniżej znajduje się link do strony z formularzem zgłoszeniowym, gdzie prosimy o dokonanie stosownej rezerwacji uczestnictwa:

http://doradztwo-energetyczne.eu

Konferencja realizowana jest w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I