EIT InnoEnergy chce powtórzyć bateryjny sukces na rynku fotowoltaiki

24 marca 2021
EIT InnoEnergy chce powtórzyć bateryjny sukces na rynku fotowoltaiki

EIT InnoEnergy ogłosił powstanie Europejskiej Inicjatywy Solarnej (European Solar Initiative, ESI), która ma pomóc zbudować niezależność europejskiego przemysłu fotowoltaicznego – od przetwarzania surowców potrzebnych do produkcji po efektywny recykling zużytych paneli. Autorzy projektu uważają, że inicjatywa może także pomóc w rozwoju tego przemysłu w Polsce. ESI wzorowana jest na modelu, który sprawdził się w podobnych przedsięwzięciach w obszarze zielonego wodoru i magazynowania energii.

ESI to trzecie tego typu przedsięwzięcie inicjowane przez EIT InnoEnergy. Wcześniejsze związane były z przemysłem bateryjnym (EBA – European Battery Alliance) i zielonym wodorem (EGHAC – European Green Hydrogen Acceleration Center). Obecnie w Europie powstaje 20 dużych inwestycji bateryjnych, w których inwestorem jest EIT InnoEnergy, a których łączny budżet przekracza 10 miliardów euro. Fundusz niedawno ogłosił także budowę wielkoskalowej huty produkującej stal bez wykorzystania paliw kopalnych kosztem 2,5 mld euro. Tym razem spółka planuje wykorzystać zdobyte doświadczenie do rozwoju rynku fotowoltaiki.

W Polsce sektor fotowoltaiczny (PV) rozwija się bardzo dynamicznie. Z aktualnych danych Instytutu Energetyki Odnawialnej[1] (IEO) wynika, że moc zainstalowana w polskiej fotowoltaice w samym 2020 r. wzrosła o ponad 150 proc. do niemal 4 GW. Na szybki wzrost mocy wytwórczych wpływał dynamiczny rozwój segmentu prosumenckiego – domowych instalacji dachowych. Obecnie rośnie także znaczenie większych wytwórców. Z danych IEO wynika, że czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce tylko w ostatnim kwartale 2020 r. wydało warunki przyłączenia dla źródeł PV o łącznej mocy 1,8 GW.

 Pora, żeby Polska przestała być jedynie rynkiem zbytu dla instalacji fotowoltaicznych i wykorzystała europejski boom na fotowoltaikę do budowy samodzielnej gałęzi przemysłu o wysokiej wartości dodanej. Finansowanie dla rozwoju branży PV zapewnić mogą środki z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Polityki Spójności. W rozwoju polskiej fotowoltaiki pomoże także Europejska Inicjatywa Solarna (ESI), którą uruchomiliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem SolarPower Europe, przy wsparciu Komisji Europejskiej – mówi Jakub Miler, CEO w EIT InnoEnergy Central Europe.

Jak zwracają uwagę przedstawiciele EIT InnoEnergy, rozwój nowoczesnego przemysłu związanego z energetyką odnawialną w Polsce może pomóc wypełnić lukę po wygaszanym przemyśle wydobywczym.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich – przedsiębiorców, stowarzyszenia branżowe i organizacje -, którzy chcą wziąć udział w budowaniu silnej, europejskiej branży fotowoltaicznej. Polska ma w tym zakresie wiele do zaoferowania, co widzimy po coraz bardziej śmiałych inicjatywach (m.in. budowy ogniw fotowoltaicznych na Śląsku), jakie powstają w naszym kraju – dodaje Miler.

Europa chce być niezależna

Roczne zapotrzebowanie Europy na nowe solarne moce wytwórcze szacowane jest na 20 GW i ma utrzymać się na tym poziomie przez najbliższą dekadę. Zaspokojenie tych potrzeb przez europejski przemysł zwiększyłoby PKB wspólnoty o 40 mld euro rocznie i doprowadziło, pośrednio i bezpośrednio, do powstania nawet 400 tys. miejsc pracy dla Europejczyków. To właśnie z myślą o zagospodarowaniu tego rynku uruchomiona została Europejska Inicjatywa Solarna. Przedsięwzięcie ma także przyczynić się do ożywienia gospodarczego na kontynencie i pomóc w osiągnięciu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Dostrzegam rosnące zainteresowanie państw członkowskich budową przemysłu PV w Europie, a inicjatywy takie jak ESI mają na celu wzmocnienie odporności naszych przemysłowych ekosystemów, uniknięcie zależności od dostawców zewnętrznych i tworzenie miejsc pracy. Mam nadzieję, że Europejska Inicjatywa Solarna skupi uwagę inwestorów, ponieważ stoi za nią realny biznes. – komentuje Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego.

O funduszu EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy to europejski fundusz inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, zarówno w Europie, jak i poza nią. Od powstania w 2010 r., przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) będącego organem Unii Europejskiej, firma zainwestowała w innowacje w zakresie zrównoważonej energii 560 milionów euro, zapewniając finansowanie i dodatkowe wsparcie około 380 start-upom.

Od 2017 r. EIT InnoEnergy przewodzi przemysłowemu projektowi European Battery Alliance (EBA), którego celem jest zbudowanie silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu bateryjnego.

W 2020 r. fundusz uruchomił także projekt European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC), którego celem jest wspieranie wykorzystywania zielonego wodoru jako niskoemisyjnego źródła energii.

Więcej o EIT InnoEnergy

[1] https://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1518-kolejny-rekord-w-ilosci-wydanych-przylaczen-do-sieci-elektroenergetycznej-dla-fotowoltaiki

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika