EKO-ORZEŁ za zbudowanie elektrowni PV

26 września 2018
EKO-ORZEŁ za zbudowanie elektrowni PV

Energa Wytwarzanie została wyróżniona EKO-ORŁEM – nagrodą za zaangażowanie w realizacji i popularyzacji inwestycji ekologicznych oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Nagrodę EKO-ORŁA wręczono podczas uroczystej gali 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu, 21 września br. Wyróżnione zostały najważniejsze inwestycje zrealizowane przy współpracy z Funduszem. Wśród nich, jako jedną z ważniejszych w dotychczasowej historii działalności, doceniono budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3,77 MW, zlokalizowanej w gminie Czernikowo pod Toruniem (obecnie jest to jedna z największych farm PV w Polsce). Spółka Energa Wytwarzanie otrzymała nagrodę główną w kategorii „Ochrona powietrza”. Docenione zostały działania innowacyjne spółki rozwijające możliwości wytwórcze, a jednocześnie poprawiające stan środowiska naturalnego.

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 3,77 MW została uruchomiona w październiku 2015 r. w gminie Czernikowo pod Toruniem. Inwestycja została zrealizowana we współpracy z WFOŚiGW w Toruniu w ramach projektu Smart-Toruń, który zakładał modernizację sieci dystrybucyjnej, wytwarzanie energii w źródłach odnawialnych, inteligentne oświetlenie uliczne oraz elementy zarządzania popytem przy udziale klientów. Całkowity koszt projektu wyniósł 81,6 mln zł, z czego 19,5 mln zł pochodziło z Funduszu. Dzięki tej inwestycji Grupa Energa wpisała się w strategię zwiększania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Udział OZE w aktywach wytwórczych Grupy wynosi obecnie 38%.

Grupa Energa eksploatuje dwie elektrownie PV na lądzie, w tym jedną z największych tego typu instalacji w Polsce. Elektrownia fotowoltaiczna Czernikowo we wsi Wygoda koło Torunia ma moc 3,77 MW. Roczna produkcja brutto energii elektrycznej czernikowskiej elektrowni w 2017 r. wyniosła ok. 3204 MWh, co wystarcza na pokrycie rocznego zapotrzebowania ok. 1115 gospodarstw domowych. Instalacja ta składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy o mocy 240 W, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m2. Druga instalacja należąca do Grupy Energa – PV Delta – znajduje się w Gdańsku. Ma moc 1,63 MW, a jej produkcja w 2017 r. wyniosła 1381 MWh brutto.

W Polsce wykorzystanie promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej coraz bardziej się rozwija. Elektrownie fotowoltaiczne są w pełni przyjazne środowisku naturalnemu. Nie zanieczyszczają powietrza i nie powodują emisji hałasu. W ostatnich latach następuje duże zainteresowanie zastosowaniem systemamów PV.

Zaprenuemruj Magazyn Fotowoltaika