Elektrownie Next kupią energię z nowych instalacji fotowoltaicznych firmy ReneSola w Polsce

22 marca 2018
Elektrownie Next kupią energię z nowych instalacji fotowoltaicznych firmy ReneSola w Polsce

Elektrownie Next należą do Next Kraftwerke, jednej z największych wirtualnych elektrowni w Europie, specjalizującej się w krótkoterminowym obrocie energią odnawialną. Elektrownie Next będą odkupywać od ReneSola energię elektryczną i przejmie zarządzanie portfelem, bilansowanie oraz prognozowanie produkcji z instalacji fotowoltaicznych.

Mamy przyjemność podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem również z ReneSola w Polsce – mówi Artur Łagodziński, business development manager w Elektrowniach Next. – Po raz drugi od wprowadzenia systemu aukcyjnego rozdane zostało wsparcie. Wśród wygranych w aukcji są instalacje fotowoltaiczne firmy ReneSola. Jest to ważny krok w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Od 2016 r. istnieje nowy system wsparcia dla energii odnawialnej. Aby móc skorzystać ze wsparcia, wytwórcy OZE muszą zaoferować cenę aukcyjną. Jeśli wygrają w aukcji, wynagrodzenie za ich prąd w wysokości ceny aukcyjnej będzie zagwarantowane przez 15 lat. Różnicę między rynkową ceną referencyjną (TGeBase) a ceną aukcyjną pokrywa Zarządca Rozliczeń SA. W ramach tego nowego systemu Elektrownie Next oferują swoim klientom kompleksową obsługę. Firma gwarantuje swoim klientom, że zawsze otrzymają cenę aukcyjną, a ona sama przejmie wszystkie ryzyka rynkowe, np. bilansowanie. Elektrownie Next oferują również swoim klientom wyliczenie obowiązkowego ujemnego salda.

Jesteśmy dumni, że wygraliśmy w aukcjach za pomocą naszych instalacji fotowoltaicznych i w ten sposób przyczyniamy się do rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Cieszymy się, że znaleźliśmy w obszarze odbioru energii doświadczonego partnera, jakim są Elektrownie Next – mówi Josef Kastner, wiceprezes ReneSola na region Europy.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika