ELTEL otwiera Centrum Badawczo-Rozwojowe

19 września 2017
ELTEL otwiera Centrum Badawczo-Rozwojowe

Dnia 28 września 2017 r. w siedzibie ELTEL Networks Energetyka SA w Gutkowie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego jest  współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i skierowana na tworzenie, poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych technologii i procedur. Praca Centrum pozwoli na dostarczanie klientom spółki kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych, opartych na najnowocześniejszych technologiach, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.

ELTEL Networks Energetyka SA jest doświadczonym dostawcą rozwiązań z zakresu budownictwa elektroenergetycznego – od ponad 50 lat realizuje kompleksowe projekty z zakresu budowy, przebudowy oraz remontów linii i stacji elektroenergetycznych. Od stycznia 2017 r. w strukturze spółki działa Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych, które odpowiadają na potrzeby klientów spółki, są  na najwyższym poziomie jakości, wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zachowują najwyższe standardy bezpieczeństwa. Działalność CBR opiera się na najbardziej aktualnym poziomie wiedzy, dopasowując proponowane rozwiązania do potrzeb rynkowych. Centrum – poprzez wymianę wiedzy i kompetencji oraz wspólnie realizowane projekty – współpracuje z uczelniami i ośrodkami naukowymi, producentami urządzeń i dostawcami innowacyjnych usług.

Powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego ELTEL Networks Energetyka SA jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020.

Więcej informacji na temat Centrum Badawczo-Rozwojowego ELTEL Networks Energetyka SA.