Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą

12 października 2018
Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą

Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą, która określa główne kierunki badań, rozwoju i wdrażania innowacji w Grupie. Jest to pierwszy tego typu dokument o tak długim horyzoncie czasowym w polskim sektorze energetycznym. SAB został stworzony na najbliższe 10 lat.

Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) to dokument mający charakter „mapy drogowej”, który w precyzyjny sposób określa kierunki badań, rozwoju i innowacji (obszaru B+R+I) w Grupie Energa. Uwzględnia strategię, strukturę i kulturę organizacyjną firmy oraz posiadane przez nią aktywa. Bierze pod uwagę uwarunkowania regulacyjne i określa tzw. „disruptive technologies”, czyli przełomowe technologie gruntownie zmieniające rynek. SAB jest pierwszym tego typu dokumentem, o tak długim – 10 letnim horyzoncie czasowym w polskim sektorze energetycznym, pozwalającym skupić się na najbardziej atrakcyjnych i priorytetowych działaniach w obszarze B+R+I.

Grupa przeprowadziła badania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, dzięki czemu mogła poznać najistotniejsze trendy dokonujące się zarówno w obszarze technologicznym, oczekiwaniach klientów jak i regulacjach. Na podstawie analiz w Strategicznej Agendzie Badawczej ujęto trzy główne filary rozwojowe:

  • Usprawnienia biznesowe i technologiczne, czyli zagadnienia w zakresie kluczowych z punktu widzenia firmy obszarów, takich jak wytwarzanie energii, jej dystrybucja oraz obsługa klienta. Działania te są zaplanowane na 2 lata.
  • Innowacyjne modele biznesowe, czyli zagadnienia, nad którymi Grupa Energa rozpoczęła już pierwsze prace, w tym pilotażowe, a które z dużym prawdopodobieństwem będą ważnymi obszarami generowania nowych przychodów w przyszłości. Te obszary to Smart City, elektromobilność oraz mikrosieci. Działania zaplanowane są z horyzontem czasowym 3-5 lat.
  • Technologie przyszłości to zagadnienia związane z rozwojem nowych technologii wytwórczych i magazynowanych, które w przyszłości mogą wspierać obszar wytwarzania i dystrybucji. Są to działania z horyzontem czasowym 10 lat.

Zgodnie ze Strategią Innowacji na działalność badawczo-rozwojową w 2020 roku, spółka przeznaczy 30 milionów, a w 2025 roku – 50 milionów złotych.

Fot. Energa

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika