Energa wybuduje kolejną farmę fotowoltaiczną

10 sierpnia 2020
Energa wybuduje kolejną farmę fotowoltaiczną

Energa z  Grupy Orlen, rozpoczyna kolejną inwestycję w obszarze odnawialnych źródeł energii. Na terenach pokopalnianych w gminie Przykona, gdzie zbudowano nowoczesną farmę wiatrową, planowane jest wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej. Nowy projekt PV „Gryf”, o mocy 19,83 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 r.

Spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV „Gryf”.  W przypadku wygrania tegorocznej aukcji OZE inwestycja ma być oddana do eksploatacji w przyszłym roku.

Nowa farma fotowoltaiczna będzie utworzona z ok. 70 tys. modułów polikrystalicznych PV. Łączna moc wyniesie 19,83 MW. Projekt zakłada, że farma będzie eksploatowana co najmniej przez  25 lat.

 – Posiadamy know-how, kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji OZE, w tym farm fotowoltaicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość oraz dynamiczne tempo wykonania tego typu instalacji wytwórczych – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa OZE SA.

31 lipca 2020 r. spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie inwestycji na koniec 2021 r.

Nowa farma powstaje na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów (pow. turecki). Tam, gdzie wcześniej wydobywano węgiel brunatny, teraz rozwijana jest produkcja czystej energii. Dla gminy inwestycje te są szansą na zagospodarowanie pokopalnianych terenów i rozwój gospodarczy.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika