Energia odnawialna i miejsca pracy – przegląd roczny 2021 agencji IRENA

8 listopada 2021
Energia odnawialna i miejsca pracy – przegląd roczny 2021 agencji IRENA

Możliwości zatrudnienia są kluczowym elementem planowania gospodarki niskoemisyjnej. Wiele rządów nadało priorytet rozwojowi energii odnawialnej, przede wszystkim w celu zmniejszenia emisji i spełnienia międzynarodowych celów klimatycznych, ale także w dążeniu do szerszych korzyści społeczno-gospodarczych.

Od czasu swojego pierwszego raportu na temat energii odnawialnej i miejsc pracy, opublikowanego w 2013 r., Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) przeprowadza coroczną aktualizację swojej oceny zatrudnienia w zakresie energii odnawialnej na całym świecie. W najnowszym raporcie szacuje się, że w 2020 r. w sektorze, bezpośrednio i pośrednio, zatrudnionych było około 12 mln osób. Pierwsza edycja szacuje liczbę zatrudnionych na 7,3 mln w 2012 r. Fotowoltaika jest liderem w tej dziedzinie. Zapewnia obecnie około 4 mln miejsc pracy, dostarczając energię z dużych instalacji zasilających sieć, a także z małych, pozasieciowych aplikacji. Małe instalacje fotowoltaiczne pracujące poza siecią umożliwiają bardzo potrzebny dostęp do energii elektrycznej dla społeczności, które wcześniej jej nie posiadały lub były ubogie energetycznie. Chociaż sprzedaż poza siecią ucierpiała w wyniku COVID-19 w 2020 r., będą one kluczem dla rozwoju rolnictwa, przetwórstwa spożywczego i opieki zdrowotnej w słabo rozwiniętych regionach świata.

Opublikowane wydanie specjalne omawia, w jaki sposób tworzenie miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej wpływa na zdolność krajów do budowania swojego rozwoju i wzmacniania krajowych łańcuchów dostaw. Podkreśla rosnącą potrzebę poszerzania umiejętności we wszystkich regionach świata, tworzenia zdolnej siły roboczej w zakresie budowy infrastruktury energii odnawialnej. Ponadto omawiane jest znaczenie godnych miejsc pracy. Nie przejawi się to bez dalszego ambitnego wsparcia politycznego i inwestycji w przyszłościową, bezpieczną dla klimatu i sprawiedliwą ścieżkę transformacji energetycznej. Raport kończy się określeniem wymaganych rama politycznych, łączących tworzenie zachęt dla rynku pracy z polityką przemysłową. i określa dalsze potrzeby tworzenia środków ochrony socjalnej.

Przegląd roczny 2021 jest wydaniem specjalnym, ponieważ opiera się na współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP). Przedstawia nie tylko wyniki dotyczące miejsc pracy, lecz także najważniejsze informacje o pracach agencji IRENA w obszarze społeczno-gospodarczym, które będą miały wpływ na scenariusze zatrudnienia w obliczu transformacji energetycznej do 2050 r.

Źródła: https://www.irena.org/ Renewable Energy and Jobs Annual Review 2021

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika