Energia wprost ze Słońca w Helukabel Polska

21 lipca 2020
Energia wprost ze Słońca w Helukabel Polska

W siedzibie głównej firmy HELUKABEL Polska Sp. z o.o. w Krze Duże właśnie została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna (rys. 1).

Do instalacji wykorzystano dach obiektu, co miało wpływ na moc modułów PV. Moc instalacji wynosi 49,59 kW. Jest ona, oczywiście, zaprojektowana w systemie on-grid, czyli została połączona z systemem „sztywnej” sieci energetycznej z możliwością oddawania do niej nadwyżek mocy. Ponieważ nie przekroczono wartości mocy znamionowej 50 kW, nie było utrudnień z połączeniem z siecią energetyczną (obecnie zakłada się, że instalacje do tej wielkości mogą być bez problemu włączane do systemu energetycznego praktycznie w każdym jego miejscu). Warto zwrócić uwagę, jak niewielki obszar dachu firmy został obecnie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej. W zależności od rozwoju sytuacji, jesteśmy przygotowani na znacznie więcej.

Rys. 1. Widok z lotu drona instalacji PV w Krze Duże

Instalacja, oczywiście, wykorzystuje bezhalogenowe przewody SOLARFLEX® –X H1Z2Z2-K (tu: 4 mm2) oraz złącza PV-JB HELUKABEL®.

Rys. 2. Przewody SOLARFLEX®–X H1Z2Z2-K – odporne na warunki środowiska i napięcie zgodnie z najnowszymi normami

Rys. 3. Podstawowe złącza PV systemu MC4 – obudowy odporne na UV ze zmodyfikowanego tworzywa PPE, złącza zaciskane z mosiądzu

Przedstawiona instalacja pracuje w układzie połączeń modułów fotowoltaicznych. Zebrane napięcie stałe  z paneli fotowoltaicznych kierowane jest do rozdzielni prądu stałego, następnie poprzez inwerter               (falownik) energia elektryczna napięcia zmiennego kierowana jest do licznika energii elektrycznej oraz do przyłącza rozdzielni i systemu zabezpieczeń przepięciowych oraz nadprądowych.

Na rys. 4 pokazano wybrany fragment schematu naszej instalacji. Ponieważ dachy naszych budynków nie są przesłaniane w ciągu dnia przez inne konstrukcje (jak kominy, maszty telefonii komórkowej itd.) oraz są relatywnie płaskie – nie ma potrzeby stosowania optymizerów kompensujących nierównomierne nasłonecznienie instalacji.

Zobacz szczegóły schematu 

Rys. 4. Instalacja PV w HELUKABEL Polska na schemacie i w rzeczywistości

Dzięki współpracy z firmą SOON ENERGY Poland Sp. z o.o. powstała instalacja wzorcowa, która pozwoli nam nie tylko na prezentację jakości użytych komponentów i technologii, lecz także na aktywne włączenie się w ochronę zasobów środowiska naturalnego Polski i Europy.

Zachęceni skutecznym uruchomieniem i efektami działania naszej instalacji przystąpiliśmy do kolejnego wdrożenia – podobnej instalacji w Jaworznie w siedzibie firmy ELTRON-KABEL należącej do grupy kapitałowej Helukabel (rys. 5).

Rys. 5. Widok modłów fotowoltaicznych na dachu budynków firmy ELTRON-KABEL Sp. z o.o. w Jaworznie

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej jest w naszej firmie kolejnym świadomym krokiem w kierunku obniżenia kosztów działalności operacyjnej, a zatem zwiększenia atrakcyjności rynkowej naszej oferty – do podobnego kroku zachęcamy też inne firmy. Warto pamiętać, że każda instalacja PV to zysk podwójny – ekonomiczny i ekologiczny.

Marek Trajdos

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

www.helukabel.pl