Europejski potencjał produkcji fotowoltaiki

21 lipca 2020
Europejski potencjał produkcji fotowoltaiki

SolarPower Europe zorganizował pierwszą wirtualną konferencję „Solar Manufacturing Accelerator”. Inicjatywa, zapoczątkowana w maju przez SolarPower Europe i koordynowana wraz ze strategicznymi partnerami: ESMC, ETIP-PV, IPVF i VDMA, ma na celu przyspieszenie wdrażania projektów produkcji fotowoltaicznych w Europie, aby wzmocnić europejskie przywództwo w technologiach odnawialnych i przyczynić się do reindustrializacji kontynentu, wspierając ekologiczną odbudowę Europy.

Na konferencji przedstawiono 10 projektów gotowych do produkcji energii słonecznej, obejmujących produkcję i innowacje w zakresie ogniw, modułów i wafli, co oznacza ponad 20 000 nowych miejsc pracy w Europie. Projekty przedstawiono ministrom europejskim, decydentom UE i zainteresowanym stronom.

W wydarzeniu wziął udział Piotr Czopek, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Klimatu RP, który  powiedział: – COVID-19 pokazał nam, że jesteśmy podatni na problemy logistyczne związane z przestojami w przemyśle w krajach spoza UE. Aby zapewnić, że jakikolwiek kryzys nie zagrozi europejskiej produkcji, musimy wzmocnić przemysł w UE, w tym zbudować silny, innowacyjny i opłacalny przemysł fotowoltaiczny. Polska jest gotowa do zwiększenia swoich ambicji związanych z energią słoneczną i teraz mamy nadzieję stworzyć sieć producentów w UE, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu, z silną pozycją polskiego przemysłu PV.

Pierwsza konferencja pn. „Akcelerator produkcji energii słonecznej” ujawniła imponujący potencjał europejskiego przemysłu produkcji fotowoltaicznych, który udowodnił, że już teraz opracowuje najnowocześniejsze technologie i tworzy tysiące miejsc pracy, w pełni zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Ponieważ Europa koncentruje się na zielonym ożywieniu po pandemii COVID-19, europejska produkcja modułów fotowoltaicznych jest okazją do inwestycji w strategiczną technologię – skomentowała Walburga Hemetsberger, dyrektor generalna SolarPower Europe.

10 projektów produkcji PV:
3Sun Factory
5GW + Green Fab
ARMOR Solar Films
Genuine Solar Europe
MCPV – Connected PV Manufacturing
Meyer Burger
Si-Fab
NorSun
Oxford PV
SunStyle Gigafactory

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika