„EWA” zamiast „Prosumenta” na Warmii i Mazurach

27 lutego 2017
„EWA” zamiast „Prosumenta” na Warmii i Mazurach

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie podsumowano program „Prosument na Warmii i Mazurach”, który w tym regionie wdrażany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Spotkanie było też doskonałą okazją do zaprezentowania nowego programu pożyczkowego „EWA”, z którego mogą korzystać osoby fizyczne.

Program „Prosument na Warmii i Mazurach” oficjalnie został zakończony. W piątek 10 lutego br. WFOŚiGW w Olsztynie podsumował funkcjonowanie programu, z którego w ciągu dwóch lat skorzystało 361 beneficjentów. Głównym założeniem programu było ułatwienie dostępu mieszkańcom regionu do dofinansowań w zakresie energii odnawialnej. – Zainteresowanie energetyką odnawialną w naszym województwie jest duże – mówił podczas spotkania Adam Krzyśków, prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Realizacja „Prosumenta” wpisuje się również w te tendencje, którym poświęcona jest aktywność Unii Europejskiej i wszystkich państw, które szukają recepty na swój rozwój w zgodzie z naturą i ochroną środowiska. Energia jest tutaj niezbędnym elementem takiego rozwoju – dodał.

W dwóch naborach w „Prosumencie” do rozdysponowania było 15 mln zł. Dzięki tym środkom powstało 338 instalacji fotowoltaicznych, 36 instalacji pomp ciepła, a także wymienionych zostało 12 pieców opalanych węglem na piece na biomasę. Dzięki realizacji tych inwestycji możliwe było ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 2032 t rocznie. Podsumowanie „Prosumenta” była także doskonałą okazją do podsumowania pracy zespołu doradców energetycznych, którzy od kwietnia 2016 r. doradzają w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Z ich pomocy mogą korzystać samorządy z terenu Warmii i  Mazur, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne oraz firmy i przedsiębiorstwa.

Podsumowanie „Prosumenta” było jednocześnie doskonałą okazją do zaprezentowania nowego programu „EWA” (energia, woda, atmosfera) przygotowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie. Nowy program będzie miał odmienną formę finansowania niż „Prosument”. Nie będą to już bezzwrotne dotacje, tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 proc. w skali roku, które będzie można wziąć maksymalnie na pięć lat. Pożyczka taka będzie częściowo umarzana. Jeśli terminowo zostanie spłacone 90 proc. należności i zostanie wykonane zadanie, na które pozyskano środki, reszta na wniosek beneficjenta zostanie umorzona. Kolejną nowością jest też wymóg posiadania 10 proc. wkładu własnego niezależnie od kwoty pożyczki.

Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu. Program został podzielony na trzy główne linie. I tak o pożyczki z linii „Energia” będzie się można ubiegać na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów.

Szczegółowe informacje o programie „EWA”