...

Falownik Kehua 1100 V 125 kW – urządzenie kluczowe dla komercyjnych i przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych

27 sierpnia 2021
Falownik Kehua 1100 V 125 kW – urządzenie kluczowe dla komercyjnych i przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych

Obecny wzrost zainstalowanej mocy fotowoltaicznej w Polsce wynika głównie z dużej dynamiki rozwoju rynku fotowoltaiki rozproszonej i jest spowodowany sprzyjającą polityką rządu. Przejawem takiego wsparcia jest zastosowanie net meteringu, dzięki któremu promowany jest rynek mikroinstalacji w Polsce. Podczas gdy projekty C&I (komercyjno-przemysłowe) stanowią największy udział w zainstalowanej mocy, zgodnie z aktualnymi danymi i prognozami, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji, rośnie zapotrzebowanie na produkty o niższym LCOE (ang. Levelized Cost of Electrity) i wyższych uzyskach – przyjazne dla sieci i niezawodne falowniki fotowoltaiczne.

Kehua Tech jest wiodącym światowym ekspertem w dziedzinie rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii. Falownik łańcuchowy 1100 V SPI125K-B Kehua to urządzenie, które koncentruje się na zmniejszeniu LCOE i tworzeniu wyższego zwrotu z inwestycji dla klienta w oparciu o: doskonałą konstrukcję, optymalizację systemu, inteligentną obsługę i konserwację. 

Niższy LCOE, wyższe przychody z wytwarzania energii

Falownik łańcuchowy KEHUA 1100 V dysponuje zwiększoną mocą (do 125 kW), co pozwala  obniżyć koszt BOS (wszystkie koszty początkowe związane z systemem PV) o 12 000 USD (w porównaniu z falownikiem 100 kW w projekcie instalacji 1 MW). Jego zaawansowana technologia PV w konfiguracji 9 MPPT, 30 A/6 MPPT, 40 A, umożliwia doskonałe dopasowanie dwustronnych modułów fotowoltaicznych 182/210 o dużej mocy, 1,5-krotny stosunek DC/AC i możliwość zastosowania kabli 240 mm2 Al. Te rozwiązania technologiczne skutkują zminimalizowaniem kosztów budowy elektrowni i zwiększają przychody klienta.

System obsługuje inteligentny moduł komunikacyjny PLC umożliwiający szybką reakcję i przesył informacji, a także skanowanie krzywej I–V (prądowo-napięciowej) w celu bezzwłocznego wykrycia nieprawidłowej pracy modułów fotowoltaicznych, zmniejszając straty o ponad 60 proc. Integracja trzech kluczowych funkcji: zapobiegania, szybkie rozwiązywania problemów, analizy danych, pozwala obniżyć LCOE o 1 proc.

Optymalizacja systemu, charakteryzująca się wszechstronną doskonałością

Aby chronić żywotność kluczowych komponentów falownika, wydzielono konstrukcyjnie osobny przedział dla skrzynki okablowania AC. Takie rozwiązanie w istotny sposób zapobiega przedostawaniu się powietrza i wilgoci do części urządzenia, w której znajduje się elektronika. Zmniejszony obszar dostępu do wnętrza skrzynki kablowej (zmniejszenie drzwi i umieszczenie ich w bocznej części urządzenia) może ograniczyć ryzyko napływu wody (deszcz, śnieg, inne), poprawiając niezawodność i stabilność produktu.

Oparty na nowym, adaptacyjnym algorytmie sterowania w dwóch trybach impedancji sieci falownik może działać w sieci słabej (współczynnik zwarcia SCR < 1,5). Jak pokazano w rzeczywistym pomiarze, przebieg prądu podczas HVRT (ang. High Voltage Ride Trough) i LVRT (ang. Lov Voltage Ride Trough) jest stabilny oraz posiada wysoką jakość. W operacjach podłączonych do sieci równoważy indukcyjność po jej stronie. Zastrzeżone (opatentowane) interfejsy magazynowania energii, funkcjonalność plug-and-play i wysokowydajne urządzenia wspomagające są również przełomowe w dziedzinie integracji fotowoltaiki z systemami magazynowania energii PV+ESS.

Inteligentny i wysokowydajny, zapewnia stabilną pracę systemu PV przez cały okres użytkowania

  • Opatentowane rozwiązanie zapobiegające PID (ang. Potential Induced Degradation) przyjmuje rozproszone tłumienie i działa naprawczo na poszczególne moduły fotowoltaiczne podłączone do falownika, umożliwiając całodobową, bezawaryjną pracę systemu. Niezawodna ochrona modułów fotowoltaicznych przed utratą mocy spowodowaną indukowanym napięciem PID oraz naprawa dzięki elastycznym ustawieniom i regulacjom zgodnie z określonymi parametrami modułów zastosowanych w instalacji PV pozwalają na zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 5 do 20 proc.

  • Inteligentna funkcja AFCI. W falowniku Kehua zastosowano wydajne rozwiązania przeciwhałasowe w sprzęcie i oprogramowaniu oraz wykorzystano unikalny inteligentny algorytm wykrywania łuku elektrycznego. Aby zapobiec pożarowi, szybko zidentyfikuje sygnał charakterystyczny przy wystąpieniu łuku i wyłączy falownik.
  • Dzięki ściśle wyselekcjonowanym komponentom i innowacyjnej konstrukcji, ochronie IP66/IP68 kluczowych elementów oraz licznym zabezpieczeniom w teście antykorozyjnym C5, falownik oferuje doskonałą zdolność adaptacji do trudnych warunków, długotrwałą pracę na zewnątrz a w konsekwencji wysokie zwroty z inwestycji.

 

Informacje o firmie Kehua

Firma KEHUA została założona w 1988 roku i jest wiodącym na świecie ekspertem w dziedzinie konwersji mocy, z zaangażowaniem dostarczającym najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie krytycznych źródeł energii, energii odnawialnej i infrastruktury. Firma Kehua została uznana za nr 9 wśród światowych dostawców trójfazowych falowników fotowoltaicznych podłączonych do sieci
o dużej mocy (> 501kW) na rok 2020 (źródło: IHS Markit), ósmego światowego dostawcę falowników magazynów energii w 2019 r. (źródło: IHS Markit) i zajęła piąte miejsce pod względem udziału w rynku modułowych urządzeń UPS w 2019 (źródło: Omdia).

Kontakt:

E-mail: Poland@kehua.com

LinkedIn/Facebook/Twitter: Kehua Tech Polska

Oficjalna strona internetowa: https://www.kehua.com/Po/

Osoba kontaktowa: Angel Lee

Telefon obsługi posprzedażnej + 48 575 266 407