Farma fotowoltaiczna 2 MW na Podkarpaciu w powiecie tarnobrzeskim jeszcze w 2022 r.

1 lutego 2022
Farma fotowoltaiczna 2 MW na Podkarpaciu w powiecie tarnobrzeskim jeszcze w 2022 r.

Preferencyjna pożyczka w wysokości 3,9 mln zł z programu NFOŚiGW Energia Plus pozwoli wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Stale, w woj. podkarpackim. Beneficjent finansowania – Brzeski Solar Group 2 Sp. z o.o. odda inwestycję do użytku już w lipcu br. Koszt całkowity projektu sięgnie ok. 5,3 mln zł.

Elektrownia ma prowadzić samodzielną działalność wytwórczą polegającą na produkcji corocznie co najmniej 1980 MWh energii elektrycznej. Całość wytworzonej energii będzie odprowadzana do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (KSE) oraz sprzedawana do podmiotów posiadających koncesje na obrót energią elektryczną na zasadach rynkowych. Inwestycja zlokalizowana będzie w powiecie tarnobrzeskim w miejscowości Stale na terenie gminy Grębów (o łącznej powierzchni 42 521 m2), który stanowi zwarty, zintegrowany kompleks 23 działek.

Elektrownia PV będzie składać się z generatora fotowoltaicznego (moduły), falowników, wraz ze stacją transformatorową i rozdzielnią SN oraz systemem monitoringu wizyjnego i technicznego.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Ponadto inwestycja pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 1432,62 t/rok. Elektrownia podłączona będzie do sieci przesyłowej PGE Dystrybucja S.A.
Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana w grudniu 2021 r. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz spółki – Brzeski Solar Group 2.

Źródło: NFOŚiGW

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika