Finansowanie fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

28 sierpnia 2023
Finansowanie fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

„Grant OZE”  zyskuje popularność wśród właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych. Od początku lutego do 20 sierpnia br., złożono 2 403 wniosków na łączna kwotę 147,45 mln zł wsparcia, przy całkowitym koszcie inwestycji wynoszącym prawie 350 mln zł.

Przyznano 1 256 grantów – kwota wsparcia to ponad 67 mln zł, całkowity koszt – 154,68 mln zł, co przekłada się na poprawę efektywności energetycznej 86,8 tys. mieszkań. Grant OZE jest finansowany ze środków KPO, a organem odpowiedzialnym przyznawanie grantów jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Prosument lokatorski 

17 sierpnia br. Sejm przyjął uregulowania dotyczące tzw. prosumenta lokatorskiego, dzięki którym wspólnoty, spółdzielnie, TBS-y czy inni zarządcy budynków będą mogli zmienić formę rozliczeń za energie elektryczną: wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za prąd będzie mogło zostać zmienione na formę pieniężną. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowej miesięcznej ceny tej energii. Natomiast w przypadku energii wytworzonej i zużytej w tej samej godzinie, nie będzie obowiązku uiszczania za nią opłat, w tym opłat dystrybucyjnych zmiennych – tak, jak jest w przypadku rozliczania prosumentów indywidualnych. Środki ze sprzedaży energii będzie można przeznaczyć m.in. na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej czy obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE, ale także innych budynków zarządzanych przez prosumenta.

Przykład inwestycji

Jedna z instalacji fotowoltaicznych zbudowana przy wsparciu grantu OZE działa w Warszawie na dachu budynku przy ul. Kondratowicza. Moc elektrowni wynosi 50 kWh, a jej koszt to 220 tys. zł, grant OZE pokrył połowę kosztów inwestycji. Szacowana wartość wyprodukowanej energii w ciągu roku ma wynieść 30 tys. zł, co pozwoli na zwrot wydatków już po 4 latach.

Źródło: MRiT

Fot. MRiT