Dodatek: Finansowanie instalacji PV w 2017 r.

7 marca 2017
Dodatek: Finansowanie instalacji PV w 2017 r.

Redakcja kwartalnika „Magazyn Fotowoltaika” przygotowała dodatek „Finansowanie instalacji fotowoltaicznych w 2017 roku”.

Dodatek  zawiera szczegółową analizę dostępnych dotacji unijnych i krajowych dla inwestycji w odnawialne źródła energii i energetykę niskoemisyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014–2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 oraz programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2017.

Programy przeznaczone są dla podmiotów sektora publicznego (gminy, powiaty, podmioty komunalne, jednostki sektora finansów publicznych), kościołów i związków wyznaniowych, Lasów Państwowych, gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Dodatek jest bezpłatny dla prenumeratorów kwartalnika Magazyn „Fotowoltaika” i zostanie dołączony do nr 1/2017 .

Zaprenumeruj