Finansowanie systemów fotowoltaicznych

26 stycznia 2016
Finansowanie systemów fotowoltaicznych

Syntetyczna analiza wskazująca wszelkie niezbędne informacje o dostępnych działaniach, uprawnionych beneficjentach, terminach ogłoszenia naborów oraz poziomie dofinansowania w podziale na poszczególne województwa.
Opracowanie przygotowane jest na podstawie aktualnych harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2016 ogłoszonych do dnia 30.11.2015 r. przez Instytucje Zarządzające. Informujemy, iż harmonogramy mogą ulec zmianie lub aktualizacji.