FONA Energy – magazyn energii dla prosumenta

16 lutego 2022
FONA Energy – magazyn energii dla prosumenta

Przepisy, które od 1 kwietnia 2022 roku zmienią system rozliczania prosumentów już teraz budzą zaniepokojenie na rynku. Czy net billing wykończy polską fotowoltaikę albo w najlepszym wypadku ograniczy jej wzrost? Niekoniecznie. Rozwiązaniem dla prosumentów są przydomowe magazyny energii. Produkuje je polska firma Impact Clean Power Technology S.A., będąca od ponad 15 lat liderem produkcji systemów bateryjnych dla aplikacji mobilnych i stacjonarnych.

Impact w ub. roku opracował magazyn energii dla prosumentów pod nazwą FONA ENERGY. Aktualnie firma przygotowana jest do produkcji 12 tys. szt. rocznie z planami zwiększenia produkcji do 30 tys. szt. Dzięki lokalizacji w Pruszkowie koło Warszawy, firma wpisuje się w światowy trend skracania łańcucha dostaw oraz budowy unikatowych wartości. Naszym polskim i europejskim odbiorcom oferujemy gwarancję najwyższej jakości i ciągłości zamówień. Produkt otrzymał Wyróżnienie Honorowe 34. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2021.

– Domowe magazyny energii FONA pozwalają na uniezależnienie się nie tylko od sieci ale od niestabilnych i nieprzewidywalnych zmian w przepisach. Ostatnie dwa lata przyniosły boom na instalacje fotowoltaiczne na niespotykaną skalę, który może zostać gwałtownie wyhamowany przez nowe przepisy – mówi dr Bartek Kras, Prezes Zarządu ICPT S.A.

Przypomnijmy: obecni prosumenci oraz ci, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do 31 marca 2022 roku będą nadal rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z systemem opustów prosument odbiera z sieci w ciągu roku nadwyżkę energii, której nie wykorzystał, w stosunku 1:0,8 przy mikroinstalacjach o mocy zainstalowanej do 10 kW i w stosunku 1:0,7 przy  mikroinstalacjach większych niż 10 kW. Od pobranej w ten sposób energii prosument nie uiszcza opłat dystrybucyjnych. Prawa do korzystania z systemu rozliczeń obowiązują przez 15 lat od momentu wyprodukowania pierwszej energii, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2039 roku.

Dla osób, które złożą wniosek po 31 marca br., będą obowiązywały już nowe zasady, czyli rozliczenie wartościowe tzw. net billing. System będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 r. Zgodnie z nim prosument będzie więc odsprzedawał swoją energię według średniej ceny miesięcznej (a od 1 lipca 2024 r. będzie to już cena godzinowa), ale gdy będzie chciał z niej skorzystać, będzie musiał odkupić ją ze wszystkimi opłatami zgodnie z taryfą sprzedawcy, a więc zapłaci również za dystrybucję.

Takie rozwiązanie może ograniczać opłacalność inwestycji we własną fotowoltaiczną elektrownię. Ale nie musi. Rozwiązaniem są właśnie magazyny energii. Niezawodne, bezobsługowe i niedrogie pozwalają na uniezależnienie się od awarii sieci lub od konieczności sprzedaży nadwyżek energii na niekorzystnych warunkach. Ponieważ czasu do zmian pozostało niewiele, ważny jest także krótki termin dostawy takiego magazynu, gwarancja i dostępność ewentualnego serwisu.

 Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom rynku Impact opracował bateryjne magazyny energii dla prosumentów, które zostały zaprojektowane, zbudowane i przetestowane w Polsce. Projektując Fonę Energy wykorzystaliśmy nasze 15-letnie, unikalne doświadczenie w tej branży. Oferujemy naszym krajowym i zagranicznym odbiorcom całkowicie polski produkt. Konstrukcja mechaniczna, system BMS oraz oprogramowanie zostały opracowane w ICPT. Dajemy gwarancję jakości, łatwego dostępu do naszego serwisu i krótki okres dostawy. Do tej pory wdrożyliśmy nasze rozwiązania stacjonarnych magazynów energii w energetyce zawodowej dla takich Klientów jak Innogy, Tauron, PKP Energetyka i PGE Energia Odnawialna. Teraz poszerzamy naszą ofertę o rozwiązania  dla prosumentów  – mówi Ireneusz Konarski, kierownik rozwoju produktów ESS.

Rodzina magazynów FONA ENERGY to w całości polski, certyfikowany, prosty w montażu i bezobsługowy magazyn energii, zaprojektowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii, w tym z fotowoltaiką. Magazyn charakteryzuje się wysoką gęstością energii bazując na technologii NMC, niezawodnością, długą żywotnością oraz możliwością łatwej rozbudowy, ze względu na modułową konstrukcję. Bardzo łatwo można go zintegrować z domową instalacją fotowoltaiczną. Produkt jest przeznaczony do współpracy z szeroką gamą dostępnych na rynku falowników hybrydowych. Nasze magazyny umożliwiają praktycznie dowolną konfigurację. Pojemność pojedynczego modułu FONA ENERGY tj. 4,4kWh została dobrana na bazie przeprowadzonych przez ICPT analiz rynku mikroinstalacji  i optymalnej skalowalności pod względem potrzeb prosumentów nie tylko na rynku polskim, ale też na rynkach bardziej rozwiniętych w zakresie magazynowania energii. Magazyn może być skalowalny w zależności od potrzeb klienta poprzez równoległe lub szeregowe łączenie modułów FONA ENERGY. W chwili obecnej Fona Energy współpracuje z najpopularniejszymi falownikami  stosowanymi w instalacjach PV. Są to między innymi urządzenia takich firm jak SOLIS, SOFAR SOLAR czy SMA. Lista kompatybilnych falowników ciągle się powiększa. Jako producent jesteśmy w stanie szybko zintegrować się z każdym falownikiem wskazanym przez naszych partnerów dystrybucyjnych. Zastosowanie w instalacjach naszej baterii zwiększa niezależność energetyczną, a jednocześnie wspiera światowy trend w zachowaniu neutralności energetycznej.

Domowe magazyny energii pozwalają gromadzić i przechowywać nadwyżki energii optymalizując koszty jej zużycia. Ich posiadacze mają dostęp do zasilania nawet jeśli pojawiają się przerwy w dostawie energii. Instalacja fotowoltaiczna wraz z naszym magazynem może samodzielnie funkcjonować bez podłączenia do sieci publicznej. Przy okazji dbamy o środowisko naturalne bowiem zmagazynowana energia może być wytwarzana ekologicznie – bez udziału paliw kopalnych. Nasz magazyn może również wspierać pracę ładowarek do pojazdów elektrycznych zapewniając efektywniejsze wykorzystania punktu ładowania. Ładowarki samochodowe potrzebują w krótkim czasie dużej mocy, aby zagwarantować jak najkrótszy czas ładowana pojazdu. Nie zawsze mogą to zapewnić sieci przesyłowe, które już są mocno obciążone oraz wymagają licznych inwestycji w ich infrastrukturę. Zastosowanie magazynów energii takich jak FONA ENERGY pomaga rozwiązać ten problem.

artykuł sponsorowany