Fotowoltaika i e-mobilność – idealne połączenie

27 lutego 2018
Fotowoltaika i e-mobilność – idealne połączenie

W przypadku zasilania pojazdów energią elektryczną ze źródeł odnawialnych e-mobilność to coś więcej niż tylko czyste i zrównoważone rozwiązanie przyszłościowe. To również sposób na wykorzystanie i rozwój fotowoltaiki. Odwiedzający targi Intersolar Europe 2018 – wiodącą światową wystawę branży solarnej – dowiedzą się o różnorodnych perspektywach stworzonych dla środowiska dzięki połączeniu PV i e-mobilności oraz otwierających się nowych obszarach biznesowych i rynkach zbytu. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 20–22 czerwca w Monachium i będzie miała miejsce po raz pierwszy w ramach nowej, innowacyjnej platformy. Nowa forma tego wydarzenia nosi nazwę Inteligentniejsza E Europa. Imprezie będą towarzyszyły inne wiodące wystawy energetyczne, w tym Power2Drive Europe oraz nowa wystawa dotycząca e-mobilności i infrastruktury ładowania.

Dzięki e-mobilności nowy świat energetyczny przyspiesza. Pojazdy elektryczne są czystym transportem przyszłości – ale tylko wtedy, gdy są ładowane przy użyciu czystej energii. Dzięki temu e-mobilność stanie się przyszłym motorem rynku PV. W idealnych warunkach pojazdy elektryczne są ładowane energią słoneczną bezpośrednio z dachu właściciela systemu fotowoltaicznego. Jest to szczególnie opłacalne w przypadku systemów PV o mocy do 10 kW, ponieważ są one obecnie zwolnione z opłaty EEG (pobieranej na pokrycie kosztów wsparcia producentów zielonej energii), na własny użytek w Niemczech. Wytwarzana przez siebie energia to koszt w przybliżeniu 10 do 12 eurocentów za kWh, co stanowi mniej niż połowę kosztu energii elektrycznej dostarczonej bezpośrednio przez dostawcę energii elektrycznej. Odległość, jaką kierowca może przejechać pojazdem elektrycznym dzięki samodzielnie wygenerowanej elektrycznej energii słonecznej, zależy przede wszystkim od zużycia energii przez pojazd. Przykładowo system fotowoltaiczny o mocy 3 kWp w domu jednorodzinnym w Niemczech może zapewnić około 2800 kWh energii elektrycznej rocznie. Ta ilość wystarczy właścicielowi pojazdu elektrycznego na przejechanie ok. 14 000 kilometrów (8700 mil) przy zerowej emisji.

Jak wynika z obecnych możliwości technicznych, pojazdy elektryczne mogą być napędzane, a stacje ładowania mogą być zasilane energią elektryczną z systemów PV. Otwiera to nowe modele biznesowe dla firm z branży PV i właścicieli systemów, którzy mogą nnp. czerpać zyski z solarnych stacji ładowania pojazdów.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika