FOTOWOLTAIKA SERWIS

 

Fotowoltaika Serwis Sp. z o.o. powstała na bazie doświadczenia i wiedzy w czasie wieloletnich, wielokierunkowych działań w branży fotowoltaicznej.
Firma zajmuje się całym procesem wykonawczym instalacji fotowoltaicznych od audytu miejsca, poprzez dobór uwzględniający zapotrzebowanie klienta, obiektu, zakładu produkcyjnego bądź też innego podmiotu na energię elektryczną.
Fotowoltaika Serwis zajmuje się wykonywaniem inspekcji nadzorczych w trakcie budowy instalacji fotowoltaicznych, wykonywaniem dokumentacji fotograficznych i filmowych także dronem, detali instalacji PV wymagających działań konserwacyjnych i naprawczych. FS oferuje wykonywanie badań termowizyjnych wraz z audytowaniem wyników oraz wykonywaniem
pełnych inspekcji – audytów powykonawczych instalacji fotowoltaicznych zgodnych z wytycznymi norm PN-HD 60364-6, PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1:2016-08.

 

 

Fotowoltaika Serwis Sp. z o.o.

40-008 Katowice, ul. Warszawska 40/2a

fotowoltaikaserwis@vp.pl