Fotowoltaika w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

3 stycznia 2017
Fotowoltaika w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

W dniu 30 grudnia 2016 r. odbyły się 4 sesje aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Aukcje oznaczone w ogłoszeniach o aukcji z dnia 30 listopada br. jako:

Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016;

Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016;

Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016;

spełniły powyższy warunek.

Natomiast z uwagi na niezłożenie w aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016 trzech ważnych ofert spełniających wymagania określone w ustawie, aukcja ta nie mogła zostać przeprowadzona.

Jak wynika z analizy danych raportowych systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), sesje wszystkich wyżej wymienionych aukcji odbyły się w terminach wynikających z treści ogłoszeń o ich przeprowadzeniu. W trakcie wszystkich czterech sesji aukcji skutecznie zostało złożonych 209 ofert, przy czym w odniesieniu do poszczególnych aukcji liczba ta kształtuje się następująco:

  1. Aukcja Zwykła Nr AZ/1/20167 skutecznie złożonych ofert;
  2. Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016 1 skutecznie złożona oferta;
  3. Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016 152 skutecznie złożone oferty;
  4. Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016 49 skutecznie złożonych ofert.

Dane te nie obejmują 15 ofert które z uwagi na brak złożenia podpisów zgodnych z zasadami reprezentacji nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone.

Szczegółowe dane dotyczące rozstrzygnięć aukcji, w tym liczby ofert, które wygrały aukcje znajdują się w Informacjach Prezesa URE z dnia 3 stycznia 2017 r.