Fotowoltaika w Łazienkach Królewskich

7 czerwca 2019
Fotowoltaika w Łazienkach Królewskich

Dawna Oberża w Łazienkach Królewskich stanie się obiektem bardziej ekologicznym. Projekt termomodernizacji ruszy jeszcze w tym roku, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich przekazanych Muzeum przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej do potrzeb elektrowni fotowoltaicznej oraz prace montażowe i poinstalacyjne w ramach projektu  „Termomodernizacja budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienek Królewskich”, w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”.

Fot. Dawna Oberża, autor Paweł Czarnecki

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika