Fotowoltaika zasili oczyszczalnię „Hajdów”

21 maja 2020
Fotowoltaika zasili oczyszczalnię „Hajdów”

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” weszła w końcową fazę. Elektrownia zacznie działać na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Budowa farmy fotowoltaicznej rozpoczęła pod koniec stycznia 2020 r. Obecnie trwa montaż modułów fotowoltaicznych.

Projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie przewiduje instalację złożoną z 6552 modułó monokrystalicznych, rozmieszczoną na obszarze ok. 5 ha. Stalowa konstrukcja nośna o wadze blisko 102 ton dźwignie 118 ton ogniw fotowoltaicznych, obliczonych na moc szczytową 1998,36 kWp.

Rocznie przewidziana jest produkcja energii elektrycznej na poziomie 2000 MWh, co – dla zobrazowania skali przedsięwzięcia – pozwoliłoby zaspokoić potrzeby ok. 1000 miejskich gospodarstw domowych – mówi Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

Inwestycję w wysokości ok. 8 mln zł finansuje MPWiK. Zwrot kosztów nastąpi najpóźniej w ciągu 5-6 lat – przy obecnych cenach energii (przy rosnących cenach za energię zwrot nastąpi wcześniej).

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest kolejnym etapem realizacji strategii MPWiK zakładającej maksymalne wykorzystanie energii własnej. Już od 2000 roku firma wykorzystuje biogaz, pozyskiwany z fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie z biogazu oczyszczalnia uzyskuje rocznie energię elektryczną na poziomie ok. 10000 MWh. Po uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznej energia ze źródeł własnych zaspokoi ok. 70 proc. ogólnego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Źródło: www.lublin.eu

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika