Fraunhofer ISE otwiera Digital Grid Lab

20 lipca 2021
Fraunhofer ISE otwiera Digital Grid Lab

Europejska energetyka przechodzi głęboką transformację: od dużych elektrowni do źródeł rozproszonych, inteligentnie połączonych w sieć, sterowanych cyfrowo, nisko-emisyjnych i zróżnicowanych jednostek wytwórczych. Pojawiają się miliony małych systemów zasilania, magazynów energii, nowych konsumentów i graczy, którymi trzeba zarządzać na niższych poziomach sieci.

Bieżącą, wysoką jakość stałych dostaw można osiągnąć w przyszłości tylko dzięki cyfryzacji sieci i inteligentnym koncepcjom zarządzania operacyjnego. Instytut Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej ISE uruchomił nowe laboratorium sieci cyfrowej, w którym testowane są niezbędne komponenty, koncepcje sterowania siecią i strategie zarządzania operacyjnego. Digital Grid Lab testuje w czasie rzeczywistym symulowane, różnorodne źródła wytwarzania i odbioru energii elektrycznej, dla wypracowania rozwiązań umożliwiających stabilną pracę sieci energetycznych. Wyposażenie Digital Grid Lab obejmuje również sterownię, w której przy użyciu metod sztucznej inteligencji testowane są nowatorskie algorytmy sterowania i strategie operacyjne inteligentnych sieci.

Integracja zarówno scentralizowanych, jak i zmiennych systemów rozproszonych oraz utrzymanie stabilności sieci to duże wyzwanie dla operatorów. Dzięki Digital Grid Lab firma Fraunhofer ISE rozszerza swoje kompetencje w dziedzinie symulacji pracy, przeglądania i śledzenia komunikacji
w sieciach– wyjaśnia prof. Christof Wittwer, kierownik działu energoelektroniki, sieci i systemów inteligentnych w Fraunhofer ISE.

Modernizacja sieci elektroenergetycznych to nie tylko wymiana elementów i urządzeń. Dla przyjęcia przez sieć  energii ze źródeł odnawialnych, większych i mniejszych niezbędne są działania o wiele szerzym zakresie.

Źródło: Fraunhofer ISE

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika