Fundusze na instalacje fotowoltaiczne w Toruniu

5 czerwca 2018
Fundusze na instalacje fotowoltaiczne w Toruniu

Dnia 23 maja br. prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowy związane z dofinansowaniem dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

– Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotne w obecnych czasach, kiedy chcemy, aby nasze otoczenie było coraz lepsze, czystsze i zdrowsze. Pierwsze projekty będą realizowane na obiektach użyteczności publicznej w dwóch grupach: budynki użyteczności publicznej oraz placówki ochrony zdrowia – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Przedmiotem dofinansowania jest realizacja dwóch projektów. Pierwszy z nich to „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”. Chodzi o obiekty: budynek Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 126 b, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28 i Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22.

Drugi projekt pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu” dotyczy instalacji na budynkach: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Łyskowskiego 15, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Ligi Polskiej 8. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych, co istotnie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego w regionie.

W ramach obu projektów zostanie zainstalowane na dachach budynków aż 1030 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 kW, co pozwoli gminie na oszczędności na kosztach energii około 110 tys. zł rocznie. Ponadto pomniejszona zostanie emisja CO2 o 222 tony rocznie.

Szacowana wartość projektów to 1 987 147,74 zł (tj. 1 010 264,73 zł – instalacja na budynkach użyteczności publicznej, 976 883,01 zł – na budynkach opieki zdrowotnej), przy czym wartość dofinansowania wyniesie 923 724,11 zł ( 438 009,94 zł – użyteczność publiczna, 485 714,17 zł – opieka zdrowotna).

Dostawa i montaż omawianych wyżej instalacji mają nastąpić do połowy listopada 2018 roku.

Projekty polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 – numer projektu RPKP.03.01.00-04-0008/17 (Oś Priorytetowa: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

fot. Małgorzata Litwin

Źródło: www.torun.pl